Predlog Pravilnika o standardiziranih gasilskih zavarovanjih

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je bilo sprejeto, da  država zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije ter del sredstev za standardizirana gasilska zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Pravilnika o o standardiziranih gasilskih zavarovanjih za pripadnike gasilske organizacije, ki se nahaja na spodnji povezavi.

Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge k predlogu pravilnika posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 19. januarja 2024.