Predlog novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Skupnost občin Slovenije vas je obveščala, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Skupaj s tem predlogom je vložen v obravnavo tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Z uveljavitvijo tega predloga se uveljavljajo naslednje bistvene spremembe:

  • tujec bo za visokokvalificirano zaposlitev moral imeti pogodbo o zaposlitvi za najmanj šest mesecev – po trenutno veljavni zakonodaji za najmanj eno leto,
  • kot do sedaj bo moral izpolnjevati pogoje za opravljanje reguliranega poklica, pri nereguliranih poklicih bo moral izkazati visoke poklicne kvalifikacije, pri poklicih informativno komunikacijske tehnologije pa bo lahko modro karto EU pridobil tudi, če ne bo imel formalne izobrazbe. Svojo visoko poklicno usposobljenost bo tujec izkazal z najmanj 3 leti ustreznih delovnih izkušenj v zadnjih sedmih letih. Delovne izkušnje bodo morale biti primerljive z visokošolskimi kvalifikacijami.
  • plača tujca za visokokvalificirano zaposlitev bo morala biti vsaj v višini povprečne mesečne bruto plače nazadnje objavljene v Uradnem listu RS. Po trenutno veljavni zakonodaji mora imeti plačo v višini 1,5 povprečne mesečne bruto plače.
  • Po enoletnem bivanju na podlagi modre karte v prvi državi članici EU, ima tujec pravico vstopa, prebivanja in dela v drugi državi članici EU in sicer za namen zaposlitve na podlagi modre karte EU, ki jo po poenostavljenem in hitrejšem postopku pridobi v drugi državi članici EU.

Vse predloge spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev si lahko preberete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 5. 2. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.