Posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi

Uredba o pitni vodi je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2023 dne 2. 6. 2023 in je začela veljati dne 17. 6. 2023. Po šestih mesecih izvajanja je Zbornica Komunalnega gospodarstva Slovenije, skupaj z pristojnim ministrstvom in drugimi deležniki pri izvajanju  uredbe organizirala posvet, namenjen deljenju izkušenj z izvajanjem, pridobljene v šest mesečnem obdobju. Posvet je potekal v četrtek, 25. januarja 2024. Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije, skupaj z izvajalci javnih služb izpostavlja pomembnost tovrstnih srečanj in deljenja mnenj med področnimi strokovnjaki. Udeleženci in predstavniki institucij so si bili sicer enotni, da so nekatere vsebine  v Uredbi o pitni vodi še nedorečene. Potrebne bodo dopolnitve in upoštevanje pripomb stroke. V razpravi po predstavljenih vsebinah so udeleženci poudarili  nekaj najbolj perečih in nujnih tematik. Veliko vprašanj je sprožila vzpostavitev prispevnih območij za zajetja pitne vode in njihova povezava z vodovarstvenimi območji. Pojavila se je skrb, da se bo določitev prispevnih območij zamaknila in da lahko pričakujemo enako zgodbo, kot se je zgodilo z uredbami za določitev vodovarstvenih območij, ki več kot 20 let po sprejetju zakona niso sprejeta za vso državo. Predstavniki komunalne stroke pričakujejo tudi jasna navodila za pripravo varnostnih načrtov in usklajenost z informacijskim sistemom pitne vode, ki bo omogočil pripravo poenotenih in kakovostnih dokumentov. Razprava je odprla še številna vprašanja in priložnosti za izboljšave, s katerimi se bodo pristojne službe soočile v prihodnje.