Predstavitev priporočil Skupine strokovnjakov na visoki ravni za prihodnost kohezijske politike

Neodvisna skupina strokovnjakov na visoki ravni za prihodnost kohezijske politike je predstavila svoje poročilo in priporočila za kohezijo 2027+. Skupino so sestavljali predstavniki akademskih krogov, nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti ter civilne družbe po vsej EU.

Kohezijska politika je med bolj dejavnimi politikami glede priprav na 2027+, naslednji koraki pa so objava 9. kohezijskega poročila (sredina marca) in razprava na 9. kohezijskem forumu (11-12.4.2024).

Predstavitev si je možno ogledati tudi na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/how/future-cohesion-policy_en