Pravilnik o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa.

Pravilnik določa upravičence do sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite, pogoje, predmet in delež sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite glede na ocenjeno raven hrupa, ki ga povzroča linijski vir hrupa zaradi obratovanja ceste ter postopek za izvedbo sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite. Pravilnik določa upravičence, kot tudi sofinancerja (državni proračun oz. sredstva lokalnih skupnosti).

Celoten pravilnik se nahaja na spodnji povezavi.

Vaše predloge in pripombe lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 11. aprila 2024.