hrup

Arhiv za kategorijo: hrup

  • 21.03.2024.

Pravilnik o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa. Pravilnik določa upravičence do sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite, pogoje, predmet in delež sofinanciranja pasivne protihrupne zaščite glede na ocenjeno raven hrupa, ki ga...