Vložen predlog amandmaja k 144. členu EZ-2

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo s strani MOPE, da so prejeli predlog amandmaja na 144. člen Energetskega zakona (EZ-2), ki ga je pripravila civilna iniciativa “Zeleni prehod”. Na ministrstvu ugotavljajo, da predlagan amandma bistveno posega v pravice občinskih GJS, ki te pravice že imajo po obstoječem EZ-1, zato so se na SOS obrnili, da podamo mnenje, še predenj se MOPE do predloga opredeli.

Zato vas nujno prosimo, da sporočite vaše mnenje na naslov info@sos.si, najkasneje do četrtka, 4. 4. 2024

PREDLOG AMANDMAJA na 144. člen EZ-2