GJSVO

Arhiv za kategorijo: GJSVO

  • 03.04.2024.

Vložen predlog amandmaja k 144. členu EZ-2

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo s strani MOPE, da so prejeli predlog amandmaja na 144. člen Energetskega zakona (EZ-2), ki ga je pripravila civilna iniciativa “Zeleni prehod”. Na ministrstvu ugotavljajo, da predlagan amandma bistveno posega v pravice občinskih GJS, ki te pravice že imajo po obstoječem EZ-1, zato so se na...
  • 06.02.2024.

Informacije za uporabnike pitne vode

25. januarja 2024 je bil v organizaciji ZKGS izveden posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi. Na posvetu je bila izpostavljena tudi problematika zagotavljanja informacij za uporabnike pitne vode in letnih poročil o pitni vodi. Ministrstvo za zdravje je posredovalo informacije za uporabnike pitne vode, ki pojasnjujejo, kako lahko uporabniki javne službe in...