Seja sekcije občin s sedeži upravnih enot

Dne 4. 4. 2024 je potekala seja sekcije občin s sedeži upravnih enot na kateri so člani sekcije obravnavali dopis MJU o brezplačnem prenosu prostorov v lasti občin, ki jih uporabljajo upravne enote, na državo z dne 26. 3. 2024. Na sejo so bile dodatno vabljene mestne občine, kjer so prostori upravnih enot v lasti občin.

Prisotni so sklenili, da vsaka občina prejemnica obravnavanega dopisa Ministrstvu za javno upravo pošlje individualni odgovor v katerem bo izrazila nestrinjanje s predlogom in argumentacijo s specifično situacijo v njihovi občini do 15. 4. 2024. Splošen dopis z nestrinjanjem se bo pripravil tudi na Skupnosti občin Slovenije.