Evidentiranje v Mrežo za integracijo romske skupnosti

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v MREŽO ZA INTEGRACIJO ROMSKE SKUPNOSTI. Namen mreže je:

– izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– nabor in ogledi dobrih praks s področja integracije romske skupnosti,

– sooblikovanje ustreznih zakonodajnih rešitev in strategij na tem področju,

– spodbujanje sodelovanja med občinami z naseljeno romsko populacijo,

– sodelovanje z drugimi deležniki.

Do celotnega povabila lahko dostopate TUKAJ.

Evidentiranje je odprto do vključno petka, 19. 4. 2024. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec (TUKAJ) nam posredujte na info@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.