V javni obravnavi spremembe Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

obveščamo vas, da je na e-demokraciji objavljen predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (SUP uredbe).

Zaradi težav pri izvajanju uredbe in skrbi, da finančno breme stroškov čiščenja ne bo sorazmerno razdeljeno med proizvajalce, ki dajejo plastične proizvode za enkratno uporabo na trg v RS, se rok za plačilo navedenih obveznosti premakne za eno leto, v tem času pa pridobi podatke o stroških občin in izvede inšpekcijski nadzor pri proizvajalcih, ki še niso začeli izpolnjevati obveznosti.

Občine se z namenom izračuna deleža povračila za čiščenje smetenja, v uredbi zavezuje k poročanju o stroških smetenja.

V predlogu uredbe se spremeni način obveščanja o stroških čiščenja smetenja. Za razliko od veljavne uredbe občine in upravljavca cest posredujejo ministrstvu najprej obvestilo o stroških čiščenja smetenja na novem predpisanem obrazcu skupaj z dokazili o opravljenih storitvah. Dokumentacijo pregleda ministrstvo skupaj s skupnimi načrti. V kolikor je dokumentacija popolna, skupni načrt izračuna višino stroškov za čiščenje smetenja odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in o tem obvesti občino, ki izda račun za plačilo sorazmernih stroškov čiščenja smetenja. V primeru, da dokumentacija občin ali javnih upravljavcev cest ni popolna, se ju pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev dokumentacije je 15 dni.

Rok za oddajo pripomb je 6. 5. 2024 na naslov barbara.horvat@sos.si