Delovni posvet »Dolgotrajna oskrba na domu«

Sindikat upokojencev Slovenije je dne 19. 4. 2024 organiziral delovni posvet: »Dolgotrajna oskrba na domu«. Na posvet so bili kot razpravljavci povabljeni predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost, Inštituta za socialno varstvo, Sindikata upokojencev Slovenije, Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Zavoda za pomoč na domu Maribor in Skupnosti občin Slovenije.

Na posvetu je v imenu Skupnosti občin Slovenije predsednik dr. Vladimir Prebilič povedal, da je stanje na področju dolgotrajne oskrbe na domu zaskrbljujoče predvsem z vidika kadrovanja, ki bo potrebno za vzpostavitev DO na domu – Skupnost občin Slovenije že več let opozarja, da so plače zaposlenih izjemno nestimulativne, kar povzroča velike težave pri pridobitvi in ohranjanju kadrov tudi v občinah.

Prav tako je povedal, da smo že v času sprejemanja ZDOsk-1 izpostavili, da morajo biti finančne posledice za občine jasno razvidne in da ne poslabšujejo finančnega položaja občin v povezavi z drugimi zakonskimi nalogami, saj občinski viri niso neomejeni. V izogib dodatnemu finančnemu obremenjevanju tako uporabnikov storitev kot občin mora država nujno zagotoviti dodatna finančna sredstva iz svojega proračuna. Občine dodatnih stroškov ne (z)morejo zagotoviti, zato je nujno dodatna potrebna sredstva zagotoviti izven sistema financiranja občin.