Sestanek združenj občin na temo ekonomskih migracij

Dne 10. 5. 2024 je potekal sestanek reprezentativnih združenj občin na katerem so udeleženci razpravljali o problematiki ekonomskih migracij. Občine se na terenu srečujejo z velikimi izzivi (tudi finančnimi) zaradi večanja števila priseljencev. Skupnost občin Slovenije vseskozi opozarja, da je z vidika uresničevanja avtonomnosti, samostojnosti in demokratičnosti, ključno spoštovanje pričakovanj in zahtev lokalne samouprave. Vse prevečkrat se dogaja, da državne oblasti s svojimi samovoljnimi ravnanji in odločitvami izrazito negativno vplivajo na kvaliteto življenja, oskrbo in dela ljudi v lokalnih okoljih. Menimo, da je ključ za dobro delovanje države kot tudi družbe nujen konstantni dialog vseh vpletenih, še posebej kadar gre za posebej občutljive odločitve.

Zbrani so sklenili, da združenja občin na Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovijo pobudo za sklic sestanka najkasneje v roku 15 dni, na katerem bi se opravila podrobna razprava o težavah občin v povezavi z ekonomskimi migracijami. Prav tako bo poslan poziv, da se na na eni izmed naslednjih sej Delovne skupine za lokalno samoupravo obravnava problematika ekonomskih migracij ter za obravnavo problematike ilegalnih prehodov mej in vzpostavitve začasnih namestitev tujcev ter azilnih centrov na eni izmed naslednji sej. Od Vlade RS pričakujemo predstavitev implementacij migracijskega pakta v RS in s tem povezanih posledic za RS in občine.