Stališče Vlade do Sklepa Državnega Sveta Republike Slovenije k Zaključkom posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

V dvorani Državnega sveta se je v organizaciji Državnega sveta RS in Inštituta za ustavno pravo dne 26. 2. 2024 odvil posvet Ustanavljanje pokrajin. Namen posveta je bil v luči prizadevanj za uresničitev ustavne določbe o pokrajinah, ki je bila sprejeta s širokim političnim konsenzom, spodbuditi priprave za ustanovitev pokrajin in odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki morajo biti razrešena pred njihovo ustanovitvijo. Stališča Skupnosti občin Slovenije je zastopal predsednik, dr. Vladimir Prebilič.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

Državni svet Republike Slovenije se je na svoji 18. seji 12. 6. 2024 seznanil z Zaključki posveta Ustanavljanje pokrajin ter pozval Vlado Republike Slovenije, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli v roku 30 dni.regionalizacija

Zaključke posveta si lahko preberete TUKAJ.

Stališče Vlade do Sklepa Državnega Sveta Republike Slovenije k Zaključkom posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave si lahko preberete TUKAJ.