Zakonodaja

Arhiv za kategorijo: Zakonodaja

  • 16.11.2023.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

Na spletni strani E-demokracija smo zaseldili objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do četrtka 30. novembra 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si    V spremnem dopusu je navedeno, da predlog zakona spreminjajo zaradi: 1.      Določitev roka za novo...
  • 15.11.2023.

V veljavo stopa novela zakona o delovnih razmerjih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil 15. 11. 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 114/2023) in začne veljati s 16. 11. 2023. Cilji, ki jih zasleduje ZDR-1D, so vključitev sprememb in dopolnitev v nacionalno zakonodajo, kot se zahteva s pravom EU; zagotovitev pravne varnosti delavcev v okviru...
  • 14.11.2023.

Predlog spremembe Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Obveščamo vas, da je na e-Demokraciji objavljen predlog spremembe Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti. Med drugim se s predlogom rok za s smernicami skladno pripravo neuradnih prečiščenih besedil za pravne akte, ki so predmet sprememb in dopolnitev pred 1. majem 2023, podaljša do 1. aprila 2025 (in ne do 1. junija 2024). Predlog...
  • 14.11.2023.

Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. S predlogom zakona se zaradi odprave organizacijskih slabosti zdravstvenega sistema in dolgih čakalnih dob ter z namenom zagotoviti zadostne zmogljivosti (kader, oprema, prostor) sprejema posamezne trajne in začasne nujne ukrepe...
  • 09.11.2023.

Župan ne evidentira delovnega časa

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnilo več občin glede evidentiranja delovnega časa župana v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in naknadno sprejete novele zakona. Seznanjamo vas z izrekom sodbe Upravnega sodišča RS, iz katere izhaja, da župan (tudi podžupan) ne evidentira delovnega časa. In sicer: »Položaja...
  • 09.11.2023.

Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023. MDDSZ je zato pripravil podrobnejša pojasnila o novostih in najpogostejša vprašanja in...
  • 08.11.2023.

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja – priporočilo

Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo priporočilo glede priprave na strokovni izpit za inšpektorja. Zaradi zagotovitve večje uspešnosti na strokovnem izpitu za inšpektorja, ki je po vsebini zelo zahteven izpit, predlagajo inšpekcijskim organom, da kandidate za strokovni izpit za inšpektorja, če tega do sedaj niso storili, predhodno...