Zakonodaja

Arhiv za kategorijo: Zakonodaja

  • 07.06.2024.

2. seja Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS

V četrtek, 6. 6. 2024 se je na spletni platformi Zoom sestala Komisija za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS. Obravnavali so Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije ( Uredba ). Opozorili so, da je potrebno pri sprejemanju prostorskih aktov le-te uskladiti tudi z Uredbo,...
  • 07.06.2024.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah

V javni obravnavi je predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah. V njej se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) 2023/1542, pristojni organi za nadzor nad baterijami na trgu, v uporabi in kazni. Cilji Uredbe (EU) 2023/1542 so krepitev delovanja notranjega trga (vključno s proizvodi, procesi, odpadnimi baterijami...
  • 06.06.2024.

Presojanje modelov vrednotenja – ROK za občine 10. 6. 2024

Dne 6. 5. 2024 je Geodetska uprava Republike Slovenije občinam in izvajalcem občinskih prostorskih informacijskih sistemov poslala dopis glede izvedbe usklajevanja osnutka modelov vrednotenja nepremičnin v letu 2024. Občine ste bile pozvane, da preučite poslana gradiva in se najkasneje do 10. 6. 2024 opredelite. Še preden pripombe in predloge...
  • 06.06.2024.

Dodatno obvestilo – Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dodatno pojasnilo v zvezi s sklenjenim Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024. V tej zvezi obveščajo, da je bil dne 7. 5. 2024 v Uradnem listu RS, št. 38/24 objavljen Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač […]
  • 06.06.2024.

Evidentiranje za mesta v slovenski delegaciji v Odboru regij za mandat 2025-2030

V skladu z razdelitvijo mest med reprezentativnimi združenji SOS v slovensko delegacijo v Odboru regij predlaga 3 članice/člane ter 3 nadomestne članice/člane (ZMOS in ZOS predlagata vsak po 2 članici/člana in 2 nadomestni članici/člana). Zaradi poteka mandata članicam in članom Odbora regij v mesecu  januarju 2025, je Generalni sekretariat...
  • 04.06.2024.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN

V osnutku posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) so opredeljeni ambicioznejši cilji, politike in ukrepi do 2030 in sicer glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in zmanjšanja rabe energije. Zadnji (dopolnjeni) osnutek NEPN tako temelji na rezultatih posvetovanj z javnostmi, posodobljenih strokovnih podlagah,...