Zakonodaja

Arhiv za kategorijo: Zakonodaja

  • 08.11.2023.

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja – priporočilo

Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo priporočilo glede priprave na strokovni izpit za inšpektorja. Zaradi zagotovitve večje uspešnosti na strokovnem izpitu za inšpektorja, ki je po vsebini zelo zahteven izpit, predlagajo inšpekcijskim organom, da kandidate za strokovni izpit za inšpektorja, če tega do sedaj niso storili, predhodno...
  • 08.11.2023.

NAVODILA ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA POVRAČILO SREDSTEV IZPADA PLAČIL STARŠEV ZARADI OPROSTITVE PLAČILA VRTCA ZA MESEC AVGUST, SEPTEMBER IN OKTOBER 2023 – 35. ČLEN ZIUOPZP

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo Navodila za pripravo zahtevkov za povračilo sredstev izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca za mesec avgust, september in oktober 2023 – 35. člen ZIUOPZP, ki jih objavljamo spodaj. Na tej povezavi najdete Zahtevek za povračilo sredstev vrtcem zaradi oprostitve plačila vrtca na...
  • 02.11.2023.

Priporočila občinam za učinkovito obvladovanje razmer ob poplavah in plazovih v avgustu 2023 – POSTAVITEV ZAČASNEGA NUJNEGA OBJEKTA

Ministrstvo za naravne vir in prostor je z namenom, da občinam pomaga pri vprašanjih povezanih z možnostjo postavitve »začasnega nujnega objekta«, ki ga omogoča Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP: v nadaljnjem besedilu GZ-1, pripravilo splošnih usmeritev pri uporabi tega novega zakonodajnega instrumenta. Priporočila...
  • 02.11.2023.

Predlog ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV IN ZEMELJSKIH PLAZOV IZ AVGUSTA 2023

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v državnozborski proceduri predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Predlog zakona najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 10. 11. 2023 na naslov info@skupnostobcin.si.
  • 26.10.2023.

Priprava Pravilnika o avtobusnih postajališčih

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22– ZSDH-1A) pristopilo k izdelavi Pravilnika o avtobusnih postajališčih. Prosijo vas, da vaše strokovne predloge za pripravo novega pravilnika posredujete do petka, 10. 11. 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
  • 26.10.2023.

Predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema EZR države in občin

S strani Ministrstva za finance, Direktorata za zakladništvo smo v pregled in morebitne pripombe prejeli predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin. Predlagane spremembe pravilnika so: Vaše predloge in pripombe lahko posredujete do 14.11.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
  • 18.10.2023.

Pravilniki s področja dolgotrajne oskrbe

Obveščamo vas, da so na portalu e-demokracija objavljeni pravilniki, ki urejajo področje dolgotrajne oskrbe. Predlogi pravilnikov so dostopni na povezavi TUKAJ. Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do petka, 27. 10. 2023 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.