Novice - stran 3 od 176

Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju – Obvestilo

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da sta bili dne 23. 7. 2021 v Uradnem listu RS, št. 121/21 in 122/21 objavljeni naslednji uredbi: Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. V... Preberi več

Pojasnilo MJU glede opravljanja funkcije in določitve dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19

Skupnost občin Slovenije je na ministrstvo naslovila še dodatno prošnjo po pojasnilu glede tolmačenja prvega odstavka 42. člena ZNUPZ, ki določa, da če funkcionarji funkcije ne opravljajo ves koledarski mesec oziroma če epidemija COVID-19 ni razglašena za ves koledarski mesec, so upravičeni do sorazmernega dela dodatka, glede na število dni opravljanja funkcije v posameznem koledarskem... Preberi več

POJASNILA MJU – Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 po 42. členu Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

Skupnost občin Slovenije je prejela več vprašanj v zvezi z določitvijo in izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 po 42. členu Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli sledeče odgovore na vprašanja in pojasnilo. Ali je podžupan, ki funkcijo opravlja nepoklicno in... Preberi več

Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino – OBVESTILO MJU

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je bila v Uradnem listu Republike Slovenije, številka: 116/21 z dne 16. 7. 2021 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju: novela uredbe), ki je začela veljati naslednji dan po objavi. Z novelo uredbe je bil spremenjen prvi odstavek 15. člena... Preberi več

Novi Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

Ministrstvo za finance je, zaradi spremenjenih določb ZFO-1 glede zadolževanja občin, pripravilo nov Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin. Obvestilo si lahko preberete TUKAJ. Navedeni pravilnik in VlogA za soglasje k zadolžitvi sta dosegljiva na spletni strani: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/.    

Kako obračunati in izplačati dodatke za župane in županje po ZNUPZ

Kategorija: Finance / Koronavirus

Po večmesečnih prizadevanjih Skupnosti občin Slovenije, da se v okviru vrednotenja in nagrajevanja tistih, ki so aktivo delovali tudi v času pandemije,  prepoznajo tudi vložki županj in županov, podžupanj in podžupanov ter direktorjev in tajnikov občinskih uprav je Državni zbor  7. 7. 2021 sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (v nadaljevanju: ZNUPZ), ki v 42.... Preberi več

Osnutek Programa Vlade RS razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021-2024

Kategorija: Finance

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v pregled prejeli osnutek Programa Vlade RS razvojnih spodbud za obmejna problemska območja (Program OPO) v obdobju 2021-2024, ki se nahaja na tej povezav, ter program ukrepov, ki se nahaja tukaj in so ga pripravili skladno z 11. členom Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni... Preberi več

Poziv za pripravo pobude o postavitvi objekta za termično obdelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav

Kategorija: GJS

Posredujemo vam poziv s sledečimi izhodišči in pogoji za določitev potencialnih lokacij termične obdelave blata iz komunalnih čistilnih naprav: Letna količina blata čistilnih naprav je 153.000 t , Minimalna proizvodna zmogljivost posamezne naprave: 8 – 10 MW termične moči vhodnega goriva; Objekt z vplivi na okolje: presežen prag iz Priloge 1 Uredbe o posegih v... Preberi več

Sprejet nov interventni zakon za pomoč gospodarstvu

Kategorija: Nekategorizirano

Poslanci so 7. 7. 2021 sprejeli predlog Zakona o interventnih ukrepih, s katerim bo za pomoč gospodarstvu, zlasti turizmu in povezanim panogam, ki jih je epidemija najbolj prizadela, namenjenih skoraj 244 milijonov evrov pomoči. Za celotno gospodarstvo se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, vsi prebivalci pa bodo prejeli nove bone. Besedilo zakona je dosegljivo tukaj

Poslanci potrdili zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu

Kategorija: Nekategorizirano

Državni zbor je s 47 glasovi za in 25 proti potrdil Zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu, ki med drugim prinaša finančno spodbudo za specializante družinske medicine. Ukrepi iz zakona so ocenjeni v vrednosti 66,6 milijona evrov. Sredstva bodo zagotovili iz proračunske rezerve oz. finančnih načrtov ministrstev ter rezervacij dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic. Iz sredstev dopolnilnega... Preberi več