Novice - stran 3 od 202

SOS pozvala predsednika vlade RS k ukrepanju zaradi vpliva dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine

Kategorija: Energija / Finance

Skupnost občin Slovenije je dne 7. 7. 2022 na predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba naslovila poziv v katerem je opozorila na vpliv dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine ter ga pozvala, da nemudoma ukrepa tudi na tem področju. Iz aplikacije Skupnosti občin Slovenije za vizualizacijo občinskih podatkov je razvidno, da se je... Preberi več

SOS na sestanku z ministrom pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in ministrico za javno upravo

Kategorija: Nekategorizirano

Peter Misja, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, se je dne 5. 6. 2022 udeležil spoznavnega delovnega srečanja predsednikov združenj občin z ministrom pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandrom Jevškom in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik. Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je na sestanku izrazila pričakovanje za konstruktivno sodelovanje združenj občin z državnimi organi v prihodnje,... Preberi več

Pojasnilo glede predložitve proračuna za leto 2023 v sprejem sedanjim občinskim svetom

Kategorija: Finance

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, v 61. členu določa, da, ne glede na 13.a člen Zakona o javnih financah, lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski... Preberi več

Dvig višine zneska regresa za prehrano med delom

Znesek regresa za prehrano med delom se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2022) 1,105. Zato višina regresa... Preberi več

Razpis za pridobitev in podaljšanje nazivov Mladim prijazna občina

Inštitut za mladinsko politiko razpisuje že enajsto leto zapored natečaj za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot... Preberi več

SOS na uvodnem sestanku vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Kategorija: Nekategorizirano

Skupnost občin Slovenije se je dne 20. 6. 2022 udeležila uvodnega sestanka vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Na sestanku je bil prisoten tudi predsednik vlade RS, dr. Golob. Na vladni in sindikalni strani so bile predstavljene odprte problematike. V teku pogajanj bodo potekali pogovori o usklajevanju plač z... Preberi več

Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov

Obveščamo vas, da Ministrstvo za okolje in prostor seznanja s pojasnilom za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih... Preberi več

Projekt medsebojnega sodelovanja z regijo Basra v Iraku obrodil sadove

Kategorija: Projekti

Skupnost občin Slovenije je vodilni partner projekta medsebojnega sodelovanja z iraško provinco Basra, v katerem sodelujejo še podjetje Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o., Zavita d.o.o. in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V sredo 15. junija 2022 smo na skupnem dogodku, ki je potekal v Basri in preko spleta, zaključili projektne aktivnosti, ki so... Preberi več

Še zadnji predstavitveni seminar “Iniciative EUCF” za občine

Kategorija: Nekategorizirano

Predstavnice in predstavniki občin, javnih zavodov in podjetij so se srečali na zadnjem brezplačnem spletnem seminarju »Inciative EUCF – European City Facility«. Iniciativa je v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizon 2020) ustvarjena s strani mest za mesta. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi... Preberi več

Na izobraževanju o plačnem sistemu v javnem sektorju s poudarkom na ureditvi dodatkov

Kategorija: Nekategorizirano

Na izobraževanju dne 15. 6. 2022 so bile predstavljene pravne podlage na področju plač v javnem sektorju, posebej pa dodatki, ki jih določata in urejata ZSPJS in KPJS ter drugi predpisi in pravila, ki jih je treba upoštevati predvsem pri določanju in izplačevanje dodatkov. Predavala je Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega... Preberi več