Novice - stran 3 od 211

Ponovno usklajevanje DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji

S strani URSZR smo v ponovno obravnavo prejeli predlog DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji. Skupnosti občin Slovenije je na prvi predlog posredovala predloge za spremembo, ki so bili skoraj v celoti upoštevani in sicer: – v poglavju 4.1.4 je navedeno, da se načrtujejo sredstva nabave, servisiranja in zamenjave najpomembnejše zaščitne in reševalne opreme.... Preberi več

“Program projektov eProstor” predstavljen občinam

V sredo, 14.12.2022 je v organizaciji SOS potekal posvet Prostorski informacijski sistem (v nadaljevanju PIS, ki predstavlja osrednji predstavitveni spletni portal, ki združuje in poenostavlja dostope aktualnih javnih objav, uporabnih vsebin, ažurnih in verodostojnih podatkov ter elektronskih storitev s področja načrtovanja in graditve). Na posvetu so se tokrat v vlogah predavateljev znašli predstavniki Sektorja za... Preberi več

Razprava o načrtovanju prostora v kontekstu podnebnih sprememb

V torek, dne 13.12.2022 je na Gozdarskem Inštitutu Slovenije potekala delavnica z naslovom “Možni prostorsko-načrtovalski ukrepi v kontekstu blaženja podnebnih sprememb”. Delavnica je predstavljala vsebinsko nadaljevanje serije delavnic s tematskega področja “Pametno prostorsko načrtovanje” projekta LIFE IP Care4Climate, udeležil pa se jo je tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije. Namen tokratne delavnice je bil predstaviti možne... Preberi več

Evropska komisija potrdila slovenski program evropske kohezijske politike 2021-2027

Kategorija: Nekategorizirano

Evropska komisija je potrdila program evropske kohezijske politike 2021-2027, ki ga je Slovenija uradno poslala v Bruselj konec oktobra. Prvi javni razpisi za kohezijska sredstva finančnega obdobja 2021-2027, ki se bo sicer izvajalo do konca leta 2029, so predvideni v prvi polovici leta 2023. Do tedaj bo Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko... Preberi več

S pomočjo projekta Info-Geothermal do boljše izkoriščenosti geotermalnega potenciala v Sloveniji

V okviru projekta Info-Geothermal je 30. 11. 2022 potekala konferenca o koriščenju geotermalne energije v Sloveniji. Projekt bo praktična pomoč pri spodbujanju in prepoznavanju geotermalnega potenciala ter predvsem pri spodbujanju njene rabe. V okviru projekta Info-Geothermal bodo namreč javno objavljeni vsi podatki o možnostih uporabe geotermalne energije ter pripravljene smernice in navodila, kako to energijo... Preberi več

Odziv SOS na predvideno reorganizacijo nujne medicinske pomoči

Kategorija: Zdravstvo

S strani občin članic smo bili opozorjeni na vsebino predvidene reorganizacije nujne medicinske pomoči (NMP), ki jo pripravlja delovna skupina na Ministrstvu za zdravje. Seznanjeni smo bili, da bi naj po novem sistemu dežurnega zdravnika izgubile občine: Gornja Radgona, Ljutomer, Lenart, Slovenska Konjice, Ormož, Črna na Koroškem, Dravograd, Šentjur, Žalec, Laško, Nazarje, Rogaška Slatina, Kozje,... Preberi več

Aktivna udeležba občin pri celostnem prometnem načrtovanju

V sredo, 7.12.2022 je v Centru Ivana Hribarja v Trzinu potekala predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za infrastrukturo (MZI). Predstavitev je nagovarjala predvsem zaposlene na občinah, ki s ukvarjajo s področjem načrtovanja in upravljanja prometa. Z udeležbo pa so interes pokazali tudi predstavniki regionalnih razvojnih agencij... Preberi več

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Kategorija: GJS

Združenje nadzornikov Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb oblikovali nov Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks), ki stopi v veljavo... Preberi več

Pet občin prejelo naziv Branju prijazna občina

Kategorija: Kultura

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS  podelilo nazive občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi in branju. Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so danes podelili  nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele... Preberi več

O usklajevanju namenske rabe prostora za novi kataster

Kategorija: Prostor

Osrednja tema tretjega sestanka med reprezentativnimi skupnostmi občin in predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je bila usklajevanje namenske rabe prostora za novi kataster. Sestanek je vodil Georgi Bangijev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Uvodne besede v zvezi s tem je podal Jurij Mlinar, vodja Sektorja za prostorski informacijski sistem, ki je... Preberi več