Novice - stran 3 od 188

Objava Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin v Uradnem listu RS

Kategorija: Finance / Zakonodaja

V Uradnem listu RS št. 207 z dne 30. 12. 2021 je bil objavljen Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: Zakon). Zakon uvaja pomembno novost, saj povečuje sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Z uvajanjem novih tehnologij nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej ni izvajala, zato se povečuje tudi potreba... Preberi več

Spremenjeni zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči

Dne 5. 1. 2022 smo prejeli obvestilo Ministrstva za javno upravo o spremenjenih zneskih regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči. V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21), se zneski... Preberi več

Vlada izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Vlada RS je dne 30. 12. 2021 na 315. dopisni seji izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi Ministrstvo za finance na podlagi metodologije iz omenjene uredbe. Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v Zakonu o financiranju... Preberi več

Evropska sredstva iz pobude React-EU za krepitev slovenskega turizma

Kategorija: Nekategorizirano

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila novico, da je odobrila evropska sredstva za »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti«, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in za katerega bo sredstva prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj... Preberi več

Vlada izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Kategorija: Koronavirus

Vlada je na 108. redni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Po novem posameznik izkazuje izpolnjevanje pogoja PCT, če ni cepljen ali prebolevnik, z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testom... Preberi več

Občina Medvode je 56. pristopnica Dogovora o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora

Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, v okviru projekta občina brez plastike za enkratno uporabo, novembra 2019 podpisala Sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. K prostovoljnemu dogovoru lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer... Preberi več

Zbiranje mnenj o predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah

Kategorija: Nekategorizirano

Vlada je Državnemu zboru predložila v obravnavo predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), prva obravnava, EPA 2379-VII.   Dokumenti: Dopis Vlade_Predlog zakona o elektronskih komunikacijah Predlog Vlade_Zakon o elektrosnkij komunikacijah_prva obravnava Osnutek podzakonskega akta_Zakon o elektronskih komunikacijah Osnutek_SPLOŠNI AKT o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture Osnutek_Splošni akt o načrtu uporabe radijski ferkvenc (NURF-5) Delovna verzija... Preberi več

Sestanek združenj občin z MZ na temo razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost

Kategorija: Zdravstvo

Dne 14. 12. 2021 je potekal sestanek, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje s predstavniki združenj občin, med njimi tudi Skupnosti občin Slovenije, na temo razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost. Namen sestanka je bil, da se predstavnikom združenj občin predstavi dve možnosti razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev... Preberi več