Novice

  • 08.08.2023.

Medsebojna pomoč komunalnih podjetij pri odpravljanju posledic ujme

Obveščamo vas, da se lahko pri odpravljanju posledic ujme (komunalna podjetja) obrnete na Zbornico komunalnega gospodarstva. Zbornica komunalnega gospodarstva je vozlišče med komunalnimi podjetji, ki potrebujejo pomoč za odstranjevanje odpadkov, popravilo vodovodnih sistemov ter čiščenja kanalizacijskih sistemov ter komunalnimi podjetji, ki lahko...
  • 08.08.2023.

Zamenjava dokumentov, uničenih v poplavah

V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je...
  • 07.08.2023.

Zbiranje podatkov o objektih izobraževalne infrastrukture prizadetih v ujmi

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje nas je pozvalo naj čim prej posredujemo informacije o tem, kateri objekti izobraževalne infrastrukture so bili poškodovani v ujmi in kratek opis poškodb. Prosimo, da podatke vnesete v obrazec dostopen na povezavi TUKAJ! Dobrodošel je tudi slikovni material, ki nam ga lahko posredujete na...
  • 07.08.2023.

Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Republiko Slovenijo 4. 8. 2023, in katere posledice še niso sanirane, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo usmeritve – pregled določb predpisov, in sicer glede: odsotnosti z dela zaradi aktualnih vremenskih razmer, ki predstavljajo naravno nesrečo, organizacije dela vključno z odreditvijo dela na domu...
  • 07.08.2023.

Obvestilo MOPE glede komunalnih odpadkov

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pozivajo vse občine, da preko občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, svojim občanom, zaradi kriznih razmer, zagotovite zbirna mesta za kosovne odpadke. V kolikor je izvedljivo predlagajo, da zagotovite podaljšano obratovanje zbirnih centrov. Ministrstvo je občinam poslalo tudi dopis...