Novice

  • 08.08.2023.

Predlog GZS za začasne deponije za vozila

Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri Gospodarski zbornici Slovenije so podali predlog, da občine v okviru svojih zmožnosti zagotovite začasna parkirišča oz. deponije za vozila, ki jih je zalila voda in obenem preko ustreznih kanalov obveščanja usmerite močno prizadeta vozila na takšno lokacijo. Z...
  • 08.08.2023.

DENARNE DONACIJE OBČINAM, PRIZADETIM V POPLAVAH V AVGUSTU 2023

V nadaljevanju objavljamo seznam občin, ki potrebujejo finančno pomoč zaradi nedavnih poplav.* Prav tako na vas naslavljamo pobudo predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki poziva kolegice in kolege iz občin, ki v nedavnih vremenskih ujmah niso bile prizadete, da v okviru svojih zmožnosti pomagajo ostalim občinam, ki so bile. Občina Kočevje bo...
  • 08.08.2023.

Medsebojna pomoč komunalnih podjetij pri odpravljanju posledic ujme

Obveščamo vas, da se lahko pri odpravljanju posledic ujme (komunalna podjetja) obrnete na Zbornico komunalnega gospodarstva. Zbornica komunalnega gospodarstva je vozlišče med komunalnimi podjetji, ki potrebujejo pomoč za odstranjevanje odpadkov, popravilo vodovodnih sistemov ter čiščenja kanalizacijskih sistemov ter komunalnimi podjetji, ki lahko...
  • 08.08.2023.

Zamenjava dokumentov, uničenih v poplavah

V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je...