Novice

  • 31.01.2023.

Pojasnila MVI glede novega delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in višja uvrstitev delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je posredovalo pojasnila glede novega delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja z nazivi in višje uvrstitve delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v plačne razrede. Pojasnila so dostopna na povezavi TUKAJ. Vzorec pogodbe je dostopen na povezavi...
  • 31.01.2023.

Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPN v skladu z ZUreP-3, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja. Glede na navedeno, v povezavi z 318. členom ZUreP-3, ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je...
  • 31.01.2023.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) sprejet v Državnem zboru

Državni zbor je dne 27. 1. 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) se vzpostavljajo sistemski mehanizmi za prijavo kršitve veljavnih predpisov in zaščito prijavitelja teh kršitev. Prvi del zakona določa obveznost vzpostavitve prijavnih poti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju z...
  • 30.01.2023.

UREDBA o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz PRP RS za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pošilja v javno obravnavo predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Besedilo Uredbe prilagamo tukaj. Prosimo vas, da...
  • 27.01.2023.

Povabilo k sodelovanju v nogometni ekipi županov in podžupanov SOS

Skupnost občin Slovenije je že leta 2008 ustanovila nogometno ekipo županov in podžupanov, ki se že vse od ustanovitve udeležuje družabnih prireditev v Sloveniji, prav tako pa se tudi vsako leto udeleži mednarodnega turnirja.   Ekipa županov se je tako v letih 2008, 2012, 2016 in 2022 udeležila evropskega prvenstva v nogometu za župane. V...
  • 27.01.2023.

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili obveščeni, da so na svojih spletnih straneh objavili dopolnjena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki (ZUreP-3), ki si jih lahko prenesete z naslednje povezave TUKAJ. Kot navajajo, so tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov  izdelana v skladu z 21. členom...
  • 27.01.2023.

V Divači zbrani župani in županje jugozahodne Slovenije

V četrtek, 26. 1. 2023 je v dvorani Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači potekalo 1. regijsko srečanje. Slednje je bilo prvo izmed petih tovrstnih srečanj, namenjenih novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom znotraj Goriške, Obalno-Kraške in Primorsko-Notranjske regije. Na začetku srečanja je zbrane pozdravila gostiteljica, tj....
  • 27.01.2023.

Občina Škofljica: Šola Lavrica

Leto izvedbe: 2018 – 2021 Financiranje: Občina Škofljica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Eko Sklad Zaradi priseljevanja se je število prebivalcev v naselju Lavrica zelo povečalo, s tem pa tudi število šoloobveznih otrok. To dejstvo in dotrajanost stare podružnične šole, je bilo nujno potrebno na Lavrici zgraditi novo šolo....