Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanji občine članice o pripravi javnega razpisa za sofinanciranje Zavetišča za brezdomce v občini in o sofinanciranju Društva gluhih in naglušnih. Občine članice smo povprašali ali so že pripravili podobna razpisa. Prav tako smo jih povprašali za informacijo ali se javni razpis za sofinanciranje Zavetišča za brezdomce pripravi na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ali na podlagi občinskega pravilnika ter ali vaša občina podeli sredstva na podlagi javnega razpisa in v kakšni višini.

Odgovore občin lahko najdete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: