EMV-LII : Krepitev migrantskih glasov v procesih lokalne integracije in vključevanja

Projekt EMV-LII, ki je nadaljevanje AMIF projekta Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja EMVI 2022 – 2023, je bil zasnovan na načelu, da je sodelovanje migrantov izjemnega pomena za uspeh lokalne integracije in lokalnih integracijskih strategij. Projekt EMV-LII je zato pomemben za evropske integracijske procese.

EMV-LII razvija, izboljšuje, krepi in širi različne metode sodelovanja migrantov pri oblikovanju in izvajanju strategij lokalne integracije in vključevanja, kot so sveti za migrante, spletno in neposredno sodelovanje v procesih zastavljanja vprašanj in predlaganja zamisli, portal za e-udeležbo in okrogle mize o zagovorništvu in politikah, ki jih vodijo migranti. Vse metode so bile pilotno izvedene in z zunanjimi evaluacijskimi metodami tudi dokazano učinkovite v AMIF projektu EMVI. Odlikuje ga tudi edinstveno in raznoliko partnerstvo z več deležniki, ki vključuje 19 partnerjev (nevladnih organizacij, migrantskih organizacij ter lokalnih in regionalnih oblasti) iz 7 držav ( Avstrija, Italija, Grčija, Slovenija, Nemčija, Luksemburg in Hrvaška).

Glavni poudarki projekta EMV-LII so:

  • Vključujoče družbe za vse;
  • Lokalna in regionalna raven sta ključni za integracijo in vključenost;
  • Migranti imajo ključno vlogo pri procesih integracije in vključevanja;
  • Integracija in vključevanje sta dvosmerna procesa, zato sta zmogljivost in izmenjava z državo in njenimi institucijami nujni;
  • Sodelovanje migrantov je ključno za lokalno in regionalno integracijo ter tudi širše;
  • Vključevanje migrantov je veliko učinkovitejše, če se poveča njihova udeležba;
  • Digitalizacija mora vključevati migrante.

Splošni cilj: Podpreti nastanek, razvoj in implementacijo lokalnih integracijskih strategij s povečanjem udeležbe migrantskih organizacij za učinkovitejše vključevanje na lokalni in regionalni ravni. Posebni poudarek je na vključevanju ranljivih skupin migrantov, kot so prosilci za mednarodno zaščito, mladi migranti in ženske.

Specifični cilj 1: Okrepiti in opolnomočiti sodelovanje migrantov pri lokalni integraciji in vključevanju z usposabljanjem in krepitvijo zmogljivosti.
Specifični cilj 2: Povečati zmogljivost in pripravljenost lokalnih in regionalnih oblasti za vključevanje migrantov v lokalne strategije integracije in vključevanja.
Specifični cilj 3: Okrepiti mehanizme sodelovanja za lokalno integracijo in vključevanje.

Partnerji:

Südwind (vodja projekta), Migrantski svet mesta Gradec, Mestni občini Gradec in Lustenau (Avstrija); COSPE, Mestna občina Empoli (Italija); moveGLOBAL e.V, Berlinski senat (Nemčija); SYMBIOSIS, Razvojna agencija Heraklion (Grčija); Centar za mirovne studije, Region Međimurje (Hrvaška); FSLUX, Mestna občina Schifflange (vključujoč ruralno regijo) (Luksemburg); Mirovni inštitut, Kulturno društvo Gmajna, Skupnost občin Slovenije, Mestna občina Ljubljana (Slovenija); ADYFE (Belgija).

Financerji:

EU AMIF-2023: Integracija in vključevanje na regionalni in lokalni ravni

Spletna stran projekta: https://diaspora-participation.eu/