• četrtek, 05.10.2017.
  • CirCe

Evropska komisija vabi k testiranju prvega EU orodja za trajnostno poročanje o stavbah

Skupnost občin Slovenije, ki se v okviru projekta CircE osredotoča med drugim tudi na krožni potencial v sektorju stavb, občine in druge zainteresirane obvešča, da je Evropska komisija 28. septembra 2017 začela pilotno fazo »Level(s)«, novega prostovoljnega okvira EU za trajnostne stavbe, ki bo pomagal preoblikovati sektor stavb. To je prvo orodje te vrste, ki je bilo razvito za uporabo po vsej Evropi. Preberi več (v angl.)

»Level(s)« je usmerjen v izboljšanje učinkovitosti virov v sektorju stavb in pripravo stavb v krožno gospodarstvo; regenerativni gospodarski sistem, v katerem se zmanjša poraba virov in energije. »Level(s)« povezuje okoljsko učinkovitost posamezne stavbe z prednostnimi nalogami virov na evropski ravni.

Podjetja, združenja in javne oblasti vabijo k testiranju, ki bo trajalo dve leti. Evropska komisija bo zagotovila tehnično podporo tekom procesa. Interes za testiranje prijavite na tej povezavi: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Levels