Projekt CirCE (Evropske regije v smeri krožnega gospodarstva) je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva (CE) v Evropi, v skladu s Paketom krožno gospodarstvo, Evropske komisije (2015). Cilj projekta je pomagati vključenim partnerjem povečati zmogljivosti svojih instrumentov in politik za usmerjanje gospodarstva v smeri krožnega modela. Projekt izvaja to nalogo s ciljem spreminjanja ali ponovnega naslavljanja instrumentov izbranih politik z izmenjavo znanja ter izkušenj med partnerji, s pomočjo trajnega vključevanja zainteresiranih strani in z globljo analizo gospodarskega sistema.

SOS bo v projektu naslavljala Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Glavni poudarek bo namenjen vplivanju na ukrepe v okviru prednostne osi 9, kar bi lahko privedlo do boljših lokalnih razvojnih strategij in / ali k novim projektom z učinki na lokalni ravni. Kjer bo to mogoče in ustrezno pa tudi v okviru prve in tretje prednostne osi.

Projektni konzorcij CircE vključuje 8 partnerjev, na regionalni in lokalni ravni ter predstavnike različnih evropskih socialnih in ekonomskih scenarijev:

  • Regija Lombardija,
  • Vlada Katalonije,
  • Urad maršala vojvodstva Spodnje Šlezije,
  • Provinca Gelderland,
  • Londonski odbor za odpadke in recikliranje (LWARB),
  • Eko-podjetja za razvoj ustvarjalnosti EcoEntreprises (CD2E),
  • Občina Sofija in Skupnost občin Slovenije (SOS)

Projekt se je začel z januarjem 2017 in traja 4 leta in pol. Financiran je s strani Interreg Europe / ERDF.

 


Nazadnje posodobljeno: