• petek, 01.12.2017.
  • CirCe

Drugi sestanek partnerjev v projektu CIRCE

Med 22. in 24 novembrom je v Barceloni potekalo drugo srečanje partnerjev v projektu CIRCE. Projekt  je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva v Evropi, s ciljem pomagati vključenim partnerjem povečati zmogljivosti svojih instrumentov in politik za usmerjanje gospodarstva v smeri krožnega modela. Skupnost občin Slovenije kot ena izmed osmih partneric v projektu skrbi za razvoj krožnega gospodarstva v slovenskih lokalnih skupnostih.

Na sestanku partnerjev v projektu smo na osnovi prepoznanih priložnosti za razvoj krožnih praks v slovenskih lokalnih skupnostih (več o teh lahko najdete v poročilu), skupaj s partnerji razpravljali o možnih izzivih in preprekah za njihovo uresničitev v praksi ter identificirali nekaj presečnih priložnosti v sodelujočih regijah. Do konca leta 2017 bo Skupnost občin Slovenije kot partnerica v projektu organizirala drugo srečanje deležnikov v projektu in na osnovi srečanja z njimi ter posebnega vprašalnika pripravila analizo ovir za uresničitev razvoja krožnega gospodarstva predvsem v sektorju turizem, z željo po celostnem pregledu področja pa še  področje hrane, odpadkov, mobilnosti in gradnje.