Sodelovanje občin, staršev in pedagoških delavcev v anketi za razvoj evropskega znaka kakovosti za vrtce

Skupnost občin Slovenije z drugimi evropskimi partnerji sodeluje v raziskovalnem projektu »Qualipaed«. Del projekta je tudi anketiranje ustanoviteljev vrtcev, staršev in pedagoških delavcev v vrtcu za namen razvoja evropskega znaka kakovosti za vrtce. Anketiranje je istočasno potekalo v različnih evropskih državah. S sodelujočimi deležniki iz posameznih držav se je želelo v sklopu projekta ugotoviti, kateri kriteriji kakovosti izobraževanja, oskrbe in vzgoje so posebej pomembni in kateri manj pomembni.

Na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov (njihovega ovrednotenja in preučitve kriterijev) bo izdelan katalog kriterijev za kakovost v zavodih za predšolsko vzgojo in osrednji cilj projekta, to je izdelava priročnika za oznako kakovosti, ki bi naj vseboval natančne napotke za postopek certificiranja, smernice in nasvete ter bo povzemal vse potrebne informacije za kasnejšo uporabo oznake kakovosti v partnerskih državah.

V mesecu aprilu je SOS posredovala ankete s prošnjo po sodelovanju na občine kot ustanovitelje vrtcev in vrtce teh občin. Do danes smo prejeli vrnjenih 448 anketnih vprašalnikov.

Vsem sodelujočim se še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje in obveščamo, da bomo o naslednjih korakih oziroma ugotovitvah poročali preko naše spletne strani ali tedenskih novic.