• nedelja, 04.10.2020.
  • ICC

1. ICC mestni laboratorij

Skupnost občin Slovenije skupaj z 12 svojimi članicami, in sicer občinami Ajdovščina, Črna na Koroškem, Grosuplje, Kanal ob Soči, Kočevje, Laško, Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica in Vojnik, sodeluje v evropskem projektu Izziv 100 inteligentnih mest, katerega namen je, da mesta in občine, iz različnih delov Evropske unije, združimo moči, da se bomo kar čim bolj uspešno spoprijeli s pandemijsko krizo in obnovili naša gospodarstva. Za dosego tega bomo poskusili kar najbolje izkoristiti priložnosti, ki jih prinašajo digitalne tehnologije, z ozirom na to, da bo naš razvoj še bolj zeleno, pametno in vključujoče naravnan, da bo življenje v naših mestih in občinah še bolj kakovostno.

Mesta in občine smo se podali na inteligentno pot, kot pravita Evropska komisija in ekipa projekta Intelligent Cities Challenge, v okviru projekta pa je v času od 28. septembra do 2. oktobra 2020 potekal že tudi 1. mestni laboratorij. Šlo je za virtualno srečanje, ki se je pričelo z dogodkom, namenjenim širši javnosti. Uvodoma nas je v imenu Evropske komisije nagovorila Ulla Engelmann, ki je z nami delila videnje Evropske komisije o pomembni vlogi, ki naj bi jo pri okrevanju po pandemiji imela mesta in občine, da bo Evropa iz krize izšla še močnejša, da bomo iz nastale situacije potegnili kar največ pozitivnega. Okrevanje naj bi v prvi vrsti potekalo zeleno in digitalno.

Pri tem je izpostavila tudi mehanizem za okrevanje in odpornost, vreden 672,5 milijard evrov, ki ga je za pomoč mestom in občinam pripravila Evropska komisija, da bi postali odpornejši na sedanjo pandemijo in da bomo iz te krize izšli še močnejši.

Sledile so različne okrogle mize, različne delavnice, na katerih smo med drugim prisluhnili visokim gostom iz gospodarstva in politike. Strinjali smo se, da bo za zeleno in digitalno oživitev gospodarstva potrebno dobro sodelovanje med mesti oz. občinami in podjetji, javnega in zasebnega sektorja.

Seznanili smo se tudi z nekaterimi primeri dobrih praks dobro vzpostavljenih lokalnih ekosistemov, poseben poudarek je bil dan tudi pomenu čim večje vključenosti prebivalstva, ki bo moralo biti opremljeno s primernim znanjem, z ustreznimi tehnološkimi spretnostmi.

Osrednja področja oz. izzivi, ki jim bomo v okviru projekta posebno pozornost namenili tudi v prihodnje, pa so: zeleno gospodarstvo in zeleni lokalni dogovori, sodelovanje oz. vključenost prebivalcev in digitalizacija javne uprave, izpopolnjevanje in prekvalificiranje, dobavne verige in logistika ter zelena in digitalna tranzicija v turizmu.

pripravila: Jana Roštan, Grosuplje, ICC konzorcij SOS