• torek, 30.03.2021.
  • ICC

Medskupina URBAN in ICC o načrtu za okrevanje in odpornost 

Medskupina URBAN v Evropskem parlamentu je 26. marca izvedla seminar z ICC o načrtu za okrevanje in odpornost. Medskupina URBAN je med-strankarska in med-področna skupina v Evropskem parlamentu, ki razpravlja o urbanih vprašanjih in združuje evropske poslance iz vseh političnih strank. Splošni cilj medskupine URBAN je zagotoviti, da se problemi, povezani z mesti, odražajo v odločitvah Evropskega parlamenta, zato je ICC z veseljem sprejel povabilo in predstavil vsebine.

Panelno razpravo o izzivu inteligentnih mest je vodil predsednik medskupine URBAN Jan Olbrycht, ki je uvodoma predstavil glavni namen programa in dejavnosti Izziva Inteligentnih mest (ICC) G. Olbrycht je poudaril ključno vlogo mest in primeren čas za ta dogodek. V zvezi z načrtom za okrevanje in odpornost (RRF), je bilo pojasnjeno, da je velik del sredstev namenjen za digitalno in zeleno preobrazbo, kot tudi pomembnost pametne uporabe tega finančnega paketa, za dosego resničnih sprememb. To je tudi ključni cilj ICC.

Izziv inteligentnih mest je podrobneje predstavila in pojasnila Valentina Superti, direktorica Direktorata za turizem in bližino, Evropske komisije (DG GROW), je poudarila vlogo mest kot gradnikov za ljudem prijazne, podnebno nevtralne in družbeno odgovorne industrijske prihodnosti. Predstavila je pobudo ICC, ki podpira skupnost 136 mest iz 21 držav, ki si prizadevajo za zeleno, digitalno in socialno pravično okrevanje, pri čemer kar najbolje izkoriščajo inovacije in tehnologije. Predstavila je štiri ključne rezultate ICC:

  • Lokalne zelene dogovore, ki jih bomo dosegli z načrtom LGD
  • Mesta odličnosti za Reskilling, s smernicami za mesta za Reskilling
  • Prispevek k prenovitvenemu valu, cenovno ugodnim stanovanjem in novi evropski Bauhaus
  • Pobuda Tech4Good za promocijo tehnoloških rešitev in storitev.

Seminar je vključeval tudi predstavitve več sodelujočih mest ICC: Mohamed Ridouani, župan Leuvena ; Akim Oural, podžupan Lilla in pooblaščeni svetovalec Lille Metropole, zadolžen za digitalne politike; in Piero Pelizzaro, vodja odpornosti in mestni vodja Sharing Cities v mestu Milano .

Župan Leuven Ridouani je predstavil pobudo Leuven 2030 in poudaril vrednost upravljavske strukture ‘quadruple innovation helix’, kjer so organizacije civilne družbe, podjetja in lokalni javni organi ter akterji visokošolskega izobraževanja pooblaščeni za soustvarjanje vizije za digitalno in trajnostno prihodnost Leuvena. Ta pristop so sprejela tudi druga mesta, kot je Guimaraes. Portugalsko mesto je pred kratkim predstavilo svojo platformo + Greener, ki temelji na enakih upravljavskih načelih kot Leuven 2030.

Podžupan mesta Lille Akim Oural je poudaril prizadevanja tega mesta, da se osredotoči na pobude za privabljanje in zadrževanje lokalnih talentov s programi, osredotočenimi na učenje digitalnih in s tehnologijo povezanih veščin.

G. Pelizzaro je zastopal mesto, ki ga je močno prizadela pandemija COVID-19, in razložil, kako je pandemija spodbudila mestne deležnike, da ponovno premislijo o viziji Milana za prihodnost. Pozitivno je ocenil velik znesek RRF sredstev, ki bo služil kot edinstvena priložnost za lokalne oblasti za črpanje novih virov financiranja. Temu se je odzval tudi nekdanji evropski poslanec Michal Boni, ki je poudaril negativni učinek pandemije na občinske proračune in potrebo po tesnejšem sodelovanju med lokalnimi in nacionalnimi oblastmi, da se načrti za okrevanje in odpornost oblikujejo v pravo smer.

Druga splošna točka med razpravo je bila potreba po merjenju napredka onkraj BDP, ki je omejen na gospodarske kazalnike. Nasprotno, po mnenju profesorja Mihaila Diakomihalisa iz mesta Ioannina bi morala biti kakovost življenja, okoljski odtis in dobro počutje državljanov bistveni dejavniki za dodelitev sredstev za zeleno, digitalno in odporno okrevanje. CJ Walsh iz organizacije Sustainable Design International Ltd. dodaja, da moramo zagotoviti, da ICC in drugi programi, osredotočeni na mesta, delujejo za vse državljane, vključno z najbolj ranljivimi skupinami, kot so migranti, invalidi in revni, ter prispevajo k ustvarjanju enakopravne dostopnosti digitalnih vsebin.

Več o medskupini URBAN najdete tukaj .

Posnetek srečanja pa je na voljo na spodnji povezavi.