• četrtek, 28.01.2021.
  • ICC

ICC Tematsko srečanje na temo obnove

V okviru ICC aktivnosti je 26.1.2021 potekalo spletno tematsko srečanje na temo obnove. Udeležilo se ga je več kot 70 udeleženk in udeležencev evropskih ICC mest. Na kratko delimo naslovljene vsebine.

Dana Eleftheriadou (Evropska komisija) je pozdravila udeležence in predstavila tematsko srečanje o prenovi. Poudarjeno je bilo, da je prenova ključna prednostna naloga v izzivu inteligentnih mest (ICC) v okviru tematskega sklopa o zelenem gospodarstvu in lokalnih zelenih dogovorih. Cilj srečanja je bil predstaviti temo prenove in novega evropskega gibanja Bauhaus ter prisluhniti izkušnjam, praksam in potrebam mest ICC.

Predstavitev konteksta politike prenove – Ulla Engelmann (Evropska komisija)

Ulla Engelmann (Evropska komisija) je predstavila temo prenove v okviru obnovitvenega načrta za Evropo (RRF). Poudarjeno je bilo, da morajo države članice predložiti nacionalne reforme in programe okrevanja, zato potekajo razprave o tem, kateri programi bodo upravičeni. V tem okviru lahko prenova igra pomembno vlogo pri okrevanju naših gospodarstev.

Cilj obnovitvenega vala je do leta 2030 obnoviti 35 milijonov neučinkovitih stavb, pri čemer je bil poudarjen pomen obnove stavb za zmanjšanje emisij in rabo energije. Vendar pa bi morala prenova upoštevati tudi slog in trajnost. Prednostne naloge vala prenove izhajajo iz energetske revščine, prenove javnih stavb in razogljičenja ogrevanja in hlajenja.

Ulla Engelmann je predstavila pobudo za cenovno dostopna stanovanja, katere cilj je pilotna prenova 100 socialnih in cenovno ugodnih stanovanjskih okolišev z uporabo pametnih, digitalnih in trajnostnih tehnologij. Cilj pobude je tudi preizkusiti na človeka osredotočene tehnologije in spodbujati družbeno angažiranost in inovacije, da se prebivalcem omogoči glas več. Poleg tega lahko uporaba inovacij v okrožjih prispeva k pridobivanju veščin za delavce v različnih panogah. Občine lahko pomembno prispevajo k takšni pobudi in obstaja jasna povezava s prednostnimi nalogami ICC.

Nazadnje je Ulla Engelmann predstavila evropske regije socialnega gospodarstva (ESER), živahno skupnost z več kot 90 izvajalci regionalnih in lokalnih socialnih ekonomij, ki skupaj oblikujejo politiko EU v socialni ekonomiji. Omenjeno je bilo, da je nov razpis ESER 2021 za novince odprt do 15. februarja 2021. ESER 2021 bo prinesel nova tematska sklopa: sklop “ESER4Skills” o ekosistemu socialne ekonomije za Pact4Skills in “ESER4NEB” o novi evropski Bauhaus pobudi.

Giacomo Magnani (ICC konzorcij) je razložil, kaj lahko prenova in novi Bauhaus pomenita znotraj ICC.

Predstavljene so bile tri študije primerov, ki ponazarjajo nove trende na področju prenove:

  • Cilj 15-minutnega mesta, ki ga je prvotno promoviralo mesto Pariz, je ustvariti soseske, ki nudijo vse objekte in znamenitosti, ki ljudem omogočajo lokalno življenje.
  • Urbani vrt Champs Elysée, katerega cilj je, da prostor ustvari “ekološki, zaželen in vključujoč” z ustvarjanjem zelenih površin in uporabo naravnih rešitev. Ta pobuda kaže na željo političnega vodstva, da vpraša ikonične kraje in razišče, kako jih lahko vsi živijo.
  • LEMON (Manj energije več priložnosti), projekt Obzorje 2020, ki se je v Parmi in Regiji Emiliji prijavil za pilotiranje novih finančnih orodij za podporo energetski prenovi socialnih stanovanj.

Nov evropski Bauhaus (NEB) je predstavil Xavier Troussard iz Skupnega raziskovalnega središča. Izraz je skovala predsednica Evropske komisije in od takrat si prizadevajo za razvoj takšnega koncepta. NEB presega gradnjo in arhitekturo in gre bolj za to, kako lahko bolje živimo skupaj. Gre za transverzalni projekt, ki združuje različne poklice in perspektive ter bi moral pomagati približati evropski zeleni dogovor ljudem.

Pod NEB se kombinirajo različne dimenzije, in sicer trajnost (vključno s krožnostjo), estetika in vključenost (dostopnost in vključenost).

Pobuda je trenutno v fazi oblikovanja in naj bi se konkretizirala tekom leta 2021, razširjanje pa je predvideno od leta 2022. V fazi načrtovanja gre za raziskovanje navdihujočih primerov, idej in vizij ter izzivov in potreb. Leta 2021 bo podeljena tudi nagrada za nagrajevanje navdihujočih primerov.

Primeri iz prakse ICC mest

Da bi olajšali razpravo o potrebah po prenovi in temah sodelovanja, sta v nadaljevanju dve ICC mesti – Milano in Lille – predstavili svoje potrebe in lokalne aktivnosti na področju prenove.

Piero Pellizzaro, Milano, je predstavil koncept odpornosti kot ključnega pomena tako v izrednih razmerah kot tudi po njih.

Eden ključnih ukrepov, po katerem je poseglo mesto Milano, se nanaša na vračanje narave v mesto. Navedeni so bili naslednji primeri:

  • Piazze aperte” (odprti trgi) je pobuda, razvita s taktičnim pristopom urbanizma. Cilj je s prostorskimi posegi vrniti javne trge v središče življenja sosesk. Zaenkrat oblikujejo 24 kvadratov. Cilj pobude je postati dokončna rešitev za mesto.
  • Strade aperte“ (odprte ulice) je pobuda, katere cilj je v luči COVID-19 na novo opredeliti uporabo cest in javnih prostorov. Razvili so 35 km novih kolesarskih stez in razširitev cone 30.
  • „Od parkirišč do gostinskih vrtov“ je pobuda, ki je bila razvita kot nujni ukrep za bare in restavracije, kar je postala dokončna rešitev s ciljem obnovitev dela izgubljene zasedenosti notranjega prostora.

Cristophe Bolot, Lille, je predstavil njihov multidisciplinarni, k uporabnikom osredotočen in oblikovalsko usmerjen pristop k trajnostni prenovi mesta. Poudaril je, da obstaja jasna povezava med strategijo mesta in novim evropskim Bauhausom.

Potem ko je mesto Lille prejelo nagrado za Svetovno prestolnico oblikovanja 2020, je mesto izdalo vrsto t.i. Dokazov konceptov (POC), da bi prejeli predloge o načinih uporabe metodologij oblikovanja. Predloženih je bilo več kot 600 POC, Lille pa je organiziral razstavo POC, povezanih z življenjskim okoljem, imenovano „La Maison POC Habiter“. Predstavljen je bil na primer projekt Habiter 2030, ki združuje finančne in tehnološke rešitve za preoblikovanje tradicionalnih mestnih hiš.

Pri predlaganju POC je sodelovala tudi uprava Lille Metropole. Začel se je na primer program Amelio+, ki zagotavlja tehnično in finančno podporo za izboljšanje stanovanj in zmanjševanje revščine.

Dogodek se je zaključil z razpravo in podajanjem pobud v spletno sodelovalno orodje Mural.

Do celotne predstavitve in posnetka srečanja lahko dostopate na naslednjih povezavah:
• Predstavitve: https://technopolisltd223.sharepoint.com/:p:/s/ICCWorkspace/Ecj60PJwQx9CuWOA7AlJT2sBCZH4RF1fFqWWGCVwrxBrng?e=h09mIe
• Posnetek: https://technopolisltd223.sharepoint.com/:f:/s/ICCWorkspace/Eh7UfVKnI_5CrAt-b-DjjpMBTEHpgQEvxiuZAa-XS2bldg?e=3S8Cih