• petek, 16.10.2020.
  • ICC

Vrh županov ICC

14. oktobra je potekal Vrh županov ICC je 130 županov in podžupanov potrdilo svojo politično naklonjenost pri gradnji bolj zelenih, digitalnih in prožnejših mest prek ICC. Udeležili so se ga tudi župani slovenskih občin, ki sodelujejo v ICC projektih. V ICC konzorciju SOS je 12 občin in sicer Ajdovščina, Črna na Koroškem, Grosuplje, Kanal ob Soči, Kočevje, Laško, Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica in Vojnik. Srečanje je potekalo preko spleta.

Dana Eleftheriadou , vodja skupine za napredne tehnologije pri DG za rast Evropske komisije, in Christophe Rouillon , poročevalec Odbora regij za okrevanje in odpornost ter župan Coulainesa v Franciji, so vrh odprli s poudarkom na ključni vlogi mest, ki sodelujejo pri spodbujanju evropskega zelenega dogovora. Z vlaganjem v tehnološke inovacije lahko mesta prispevajo k doseganju novih podnebnih ambicij Evropske unije, kot sta zmanjšanje emisij CO2 za 55% do leta 2030 in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ga. Eleftheriadou je poudarila, da „bo Evropa iz krize izšla močnejša z vlaganjem v tehnologije, ki bodo zagotavljale podnebno nevtralnost, kot so čiste tehnologije, vodik, energetska učinkovitost, zelena proizvodnja, obnovljiva energija, krožno gospodarstvo, inteligentno shranjevanje energije, robotika, ki jo podpira umetna inteligenca in analitika podatkov. Na splošno sta znanost in tehnologija naša najboljša zaveznika za uspeh na prehodu v boljšo, bolj zeleno in družbeno odgovorno prihodnost . “

Dogodek se je nadaljeval z navdihujočimi osrednjimi besedami dveh podžupanov mest mentorjev, ki naj bi imeli vodilno vlogo, ki jo lahko imajo mesta pri preoblikovanju lokalnih socialno-ekonomskih sistemov za spodbujanje zelene in trajnostne rasti. Podžupanja mesta Haarlemmermeer v amsterdamskem metropolitanskem območju Marja Ruigrok je poudarila moč izmenjave izkušenj in najboljših praks med različnimi mesti in regijami. Njeno geslo je: ” če ne morete deliti, ne morete rasti.” Zato je navdušena nad metropolitanskim območjem Amsterdama, ki sodeluje v Izzivu inteligentnih mest kot mentor, pa tudi kot velik vir navdiha.

Več o dogodku: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/news/mayors-summit

ICC – Inteligent cities challenge