Sestanek Skupnosti občin Slovenije z Boštjanom Šeficem, državnim sekretarjem v Kabinetu predsednika vlade

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije so se dr. Vladimir Prebilič, predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan Občine Kočevje, Nejc Smole, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije in župan Občine Medvode in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije udeležili sestanka z državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade Boštjanom Šeficem, ki je potekal 25. 8. 2023.

Sestanka sta se udeležila tudi Matej Skočir, državni sekretar na Ministrstvu za naravne vir in prostor in Neža Kodre, Direkcija RS za vode.

Tema sestanka je bila predhodna uskladitev aktivnosti z županjami in župani prizadetih občin v poplavah. Na sestanku je bilo govora o konkretnih rešitvah in načinih sanacij posledic poplav ter o nadaljnjih korakih za preprečitev podobnih situacij ob prihajajočih jesenskih padavinah.

Boštjan Šeficem je povedal, da se bo njegova ekipa oblikovala v prihodnjem tednu za področje celovite obnove prizadetih območij. Izpostavil je, da želi sinhronizirati delo vseh deležnikov, ki so vključeni v obnovo. Prav tako načrtuje usklajevanja z združenji in občinami na tedenski ravni z namenom uspešnega sodelovanja.

Predstavniki SOSa so opozorili na dosedanje probleme:
– pri komunikaciji med občinami in državo
– nerazumno umikanje mednarodnih ekip
– na nenehno spreminjanje navodil
– zaskrbljenost občin, da ne bodo dobile povrnjene celotne intervencijske stroške
– strah pred jesenskim deževjem in (ne)pravočasnim čiščenjem vodotokov
– potrebo po enotni določitvi nagrade za člane Komisij za ocenjevanje škode

Gospod Šefic je zagotovil, da bo za naprej vzpostavljen učinkovit sistem komuniciranja, saj je cilj občin in države čim bolj celovit in dober popis škode, ki bo podlaga za sanacijo. Občine ne morejo pri teh problemih ostati same, ker je razsežnost škode zelo velika in potrebujejo pomoč.

Prav tako je izpostavil, da je sedanja aplikacija AJDA zastarela in da se dela na novi metodologiji, novem računalniškemu programu, ki bo olajšal delo v bodočnosti. V nadaljevanju je poudaril, da se bo vložil amandma k interventnemu zakonu, v katerem bodo uredili enotno nagrado za popisovalce.

Neža Kodre, Direkcija RS za vode je izpostavila, da so vodotoki prioriteta in da ne drži, da se mednarodna pomoč umika, se samo prestavlja na druge nujne zadeve. V nadaljevanju so predstavniki SOS predlagali, da se pripravi celovit načrt za čiščenje vodotokov, določi prioritete in se le-te pravočasno skomunicira z občinami.

Udeleženi predstavniki SOS ocenjujejo sestanek kot delovno zelo uspešen.