Z državno ravnjo potekala koordinacija glede stanja odprave posledic avgustovskih poplav

V kabinetu predsednika vlade je 31. 8. 2023 potekal sestanek med predstavniki občin in Boštjanom Šeficem, državnim sekretarjem za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023. Sestanka sta se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila predsednik dr. Vladimir Prebilič in podpredsednik Nejc Smole. Tema sestanka je bila izmenjava aktualnih informacij in namestitve oseb, ki so v nedavni ujmi izgubile svoje hiše ali stanovanja.

Boštjan Šefic je prisotne seznanil s preklicem aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah. Ne glede na to bodo določene odredbe še vedno veljale, vendar ne dlje kot do 30. septembra. Gre predvsem za intervencijske ukrepe na vodni infrastrukturi, postavitev montažnih mostov na državnih in lokalnih cestah, odvoz nesortiranih in nevarnih odpadkov, logistična podpora mednarodnim enotam, ki nudijo pomoč, izvajanje psihosocialne pomoči prebivalcem na terenu ter spremljanje in urejanje podatkov v aplikaciji Poplave 2023. Še do konca septembra se bodo lahko izvajali tudi nujni intervencijski ukrepi na državni in lokalni cestni infrastrukturi, do zagotovitve nujnih varnih prometnih povezav in delovanja komunalne infrastrukture.

Šefic je opozoril še, da so ta dan poslanke in poslanci sprejeli tudi interventni zakon, ki prinaša nujne ukrepe za odpravo posledic in pomoč prizadetim v nedavnih vremenskih ujmah. Predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič je opozoril na nekatere zaplete in nejasnosti pri členih ter na v Državni zbor posredovane pripombe in amandmaje Skupnosti, predvsem pa je izrazil pričakovanje, da bi našo organizacijo kot tisto, ki se je v času največje krize najbolj aktivno vključila v koordinacijo aktivnosti, bolj vključili. Predsednik je predlagal, da pristojni čim prej pripravijo spletni seminar za občine, da bodo te znale zakon pravilno uporabljati in ne bo prihajalo do nejasnosti in zapletov na terenu.

Glede stanja na področju popisov je dr. Prebilič predlagal, da se tam, kjer bo to potrebno, rok za vnos podaljša in tako zagotovi čim bolj popolne in kvalitetne podatke.

Sestanek je bil posvečen tudi tematiki namestitev oseb oz. družin, ki so v poplavah izgubile hiše ali stanovanja. Občine so pozvali, da naj sporočijo najnujnejše primere, kjer je potrebno zagotoviti namestitev oseb, glede na to, da je država pripravila shemo, v okviru katere je poleg drugih ukrepov, na razpolago cca 200 namestitvenih kapacitet. Občine se naproša, da zberejo podatke ogroženih oseb oz. družin, ki bodo potrebovale pomoč (imena, kontakti, potrebe) oz. poskrbijo za hiter pretok informacij med občani, centri za socialno delo in državo.

Na sestanku je bilo s strani Direkcije za vode tudi predstavljeno, da bodo večja gradbena podjetja povabili k posredovanju ponudbe za urgentno čiščenje vodotokov. Ker občine večkrat izpostavljate, da se pozablja na lokalne izvajalce, ki imajo tako znanje kot ustrezno mehanizacijo, je bila na sestanku izražena prošnja, da 1. 9. 2023 do 11. ure na naslov Direkcije za vode pošljemo seznam lokalnih podjetij, ki bi lahko sodelovali pri čiščenju vodotokov. Rok za oddajo seznama je bil podaljšan do 4. 9. 2023 v jutranjih urah in dopolnjen posredovan ministrstvu. Slednje bo javno povabilo objavilo na portalu e-JN tekom dneva, zato morajo vsa podjetja, ki bi želela sodelovati, biti prijavljena na portalu.

Ob zaključku sestanka je bila podana še informacija, da se pripravlja struktura Zakona o obnovi. V vsebinsko pripravo zakona bi naj intenzivno vključili tudi predstavnike reprezentativnih organizacij občin oz. občine.