URGENTNO: podatki o materialni škodi po poplavah na občinskih kulturnih institucijah

Občine ste o škodi na objektih, ki jih upravljajo občinski javni zavodi, že poročale v sistem AJDA, zdaj pa Ministrstvo za kulturo prosi za podatke občinskih zavodov o morebitni škodi (in njeni višini) na opremi in gradivu ter morebitne intervencijske stroške, ki so jih imeli zavodi sami. 

Evidentiranje upravičenih intervencijskih stroškov vseh subjektov na vseh ravneh, ki so sodelovali v odzivu na poplave, predstavlja pomemben korak pri pripravi vloge za dodelitev sredstev EUSF, s katerimi bi lahko po odobritvi odvzeli tudi del finančnega bremena različnih subjektov, zato ministrstvo prosi za natančen in čim hitrejši popis vseh upravičenih intervencijskih stroškov v obdobju med 4. in 31. 8. 2023.

TUKAJ objavljamo tabelo in vas prosimo, da jo urgentno prepošljete po občinskih javnih zavodih iz področja kulture. Zbirno tabelo naj zavodi posredujejo najkasneje do PONEDELJKA, 11. septembra, do 10.00 na gp.mk@gov.si

Izpolniti je potrebno dve tabeli (v modrem je naveden primer za lažjo orientacijo):

  • Tabela za vnos škode na javni kulturni infrastrukturi: tu ministrstvo zanimajo le stroški poškodovanega gradiva ali/in opreme v občinskih javnih zavodih na področju kulture
  • Tabela za vnos intervencijskih stroškov, ki so jih imeli javni zavodi na področju kulture.

Tabelo se izpolnjuje le za stroške, ki so jih imeli javni zavodi sami. Ne vpisuje se torej stroškov, ki so jim imeli gasilci, pripadniki občinske civilne zaščite itn. – te stroške boste uveljavljale občine same prek drugih mehanizmov.