Priprava Pravilnika o avtobusnih postajališčih

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22
– ZSDH-1A) pristopilo k izdelavi Pravilnika o avtobusnih postajališčih.


Prosijo vas, da vaše strokovne predloge za pripravo novega pravilnika posredujete do petka, 10. 11. 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.