cestna infrastruktura

Arhiv za kategorijo: cestna infrastruktura

  • 19.01.2024.

Predlog Pravilnika o prometni signalizaciji

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli Predlog pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 26.1.2024.
  • 26.10.2023.

Priprava Pravilnika o avtobusnih postajališčih

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22– ZSDH-1A) pristopilo k izdelavi Pravilnika o avtobusnih postajališčih. Prosijo vas, da vaše strokovne predloge za pripravo novega pravilnika posredujete do petka, 10. 11. 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.