avtobusna posatajališča

Arhiv za kategorijo: avtobusna posatajališča

  • 26.10.2023.

Priprava Pravilnika o avtobusnih postajališčih

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22– ZSDH-1A) pristopilo k izdelavi Pravilnika o avtobusnih postajališčih. Prosijo vas, da vaše strokovne predloge za pripravo novega pravilnika posredujete do petka, 10. 11. 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.