Novice - stran 119 od 120

Odgovor MF glede premalo izplačanih sredstev iz naslova dohodnine

Kot smo že poročali, smo v SOS zahtevali, da se Ministrstvo za finance opredeli v zvezi z zmanjšanimi nakazili iz naslova dohodnine, ki so jih občine prejele včeraj. Danes smo prejeli uradno obrazložitev. V dopisu ministrstvo odgovarja, da je akontativne zneske dohodnine za januar in februar 2015 izračunalo na osnovi povprečnine, določene v 46. členu Zakona o... Preberi več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil

Kategorija: Nekategorizirano

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil. V skladu s predlogom se prirejenim vozilom za prevoz vozil dolžine 22m dovoli vožnja po regionalnih in občinskih cestah. Vožnja po regionalnih in občinskih cestah je mogoča v kolikor to dovoli upravljavec ceste. Vljudno vas prosim,... Preberi več

Kohezijske novice

Kategorija: Nekategorizirano

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala decembrsko številko Kohezijskih novičk, kjer lahko najdete informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Do novičk lahko dostopate tukaj

Ministrstvo za finance bo ustanovilo Projektni svet za pripravo ZDN

Kategorija: Nekategorizirano

Skupnost občin Slovenije je pred novoletnimi prazniki na Ministrstvo za finance naslovilo dopis v zvezi s pripravo Zakona o davku na nepremičnine, ki se bo pripravil v letu 2015. V dopisu smo ministrstvo pozvali naj Skupnost občin Slovenije vključi v zgodnji fazi priprave ter zagotovi dobro pripravo zakona v smislu sodbe Ustavnega sodišča. Ministrstvo je... Preberi več

Dr. Stanetu Vlaju v slovo

Kategorija: Nekategorizirano

V slovo Dr. Stanetu Vlaju   Z veliko žalostjo se poslavljamo od častnega člana Skupnosti občin Slovenije. Dr. Stane Vlaj je tesno sodeloval že s predhodnico skupnosti Stalno konferenco lokalnih skupnosti Slovenije in se je redno odzival na povabila Skupnosti, objavljal svoje strokovne članke v ČaSOSpisu ter predvsem bil zmeraj pripravljen pomagati, ko je bila... Preberi več

Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin

Kategorija: Nekategorizirano

V obravnavo smo prejeli Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin. Jedro pravilnika je preglednica, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin. Vrste posebne rabe vode in rabe naplavin so klasificirane v tristopenjski razporeditvi. Klasifikacija... Preberi več

1. seja Stanovanjskega sveta

Kategorija: Nekategorizirano

Na Ministrstvu za okolje in prostor je včeraj potekala 1. seja Stanovanjskega sveta, na kateri so člani razpravljali o osnutku Nacionalnega stanovanjskega programa (NSP). Ker je bila to prva seja novega stanovanjskega sveta, je bil glavni poudarek na predstavitvi stališč članov sveta glede vsebin povezanih z NSP. Predvideno je, da bo osnutek NSP januarja ponovno... Preberi več

Osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh

Kategorija: Nekategorizirano

S strani URSZR smo v pregled prejeli osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb je... Preberi več

Vestnik KPK

Kategorija: Nekategorizirano

Izšla je zadnja letošnja številka Vestnika KPK. V osrednji temi objavljajo povzetek rezultatov raziskave »Proces lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji in razvoj koruptivnih praks«, našli pa boste tudi poročila o delu KPK v zadnjih dveh mesecih, med drugim tudi o uspešno zaključenih projektih in mednarodnih dogodkih s področja preprečevanja korupcije.