Novice - stran 12 od 202

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb – obvestilo o javni obravnavi predloga pravilnika

Kategorija: Zakonodaja

Obveščamo vas, da je na e-demokraciji objavljen osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi drugega odstavka 9. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 –ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12... Preberi več

Nujne skupne aktivnosti na področju NUSZ

Kategorija: Finance

V Skupnosti občin Slovenije smo bili seznanjeni, da občine prejemajo zahteve večjih poslovnih subjektov (Špar, Lidl, Hofer, Mercator,…), ki želijo spremembo podatkov za odmero NUSZ za zunanje poslovne površine, da bi zmanjšali njihove finančne obveznosti, to pa utemeljujejo s priporočili Ministrstva za okolje in prostor. V sklopu SOS smo opravili povpraševanje pri občinah in ugotovili,... Preberi več

Sproščanje začasnih ukrepov tudi pri urejanju upravnih zadev neposredno pri organih

Kategorija: Koronavirus

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Sprememba odloka sledi spremenjeni epidemiološki situaciji in sproščanju ostalih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 tako, da stranke v vseh upravnih zadevah ob predhodnem naročilu lahko vlogo vložijo... Preberi več

Z novelo Zakona o nadzoru državne meje bodo občinam povrnjeni stroški zaradi povečanega nadzora meje

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Novela Zakona o nadzoru državne meje vzpostavlja pravno podlago za delno povračilo stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, zaradi povečanega nadzora državne meje. Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, ter stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti. Obmejnim... Preberi več

V Državnem zboru RS potrjena zakona, s katerima se izboljšuje finančni položaj kmetov

Državni zbor RS je na 95. izredni seji potrdil dva zakona, ki sta pomembna tudi za nosilce kmetijske dejavnosti: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju... Preberi več

Prenehanje napotovanja v karanteno za osebe, ki so bile v visokotveganem stiku

Kategorija: Koronavirus

Vlada je na 114. redni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, saj se v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) oseb, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 ne bo več... Preberi več

Veljavni ukrepi, ki so še potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Kategorija: Koronavirus

Vlada je na 332. dopisni seji dne 19. 2. 2022 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa ukrepe, ki so še potrebni za obvladovanje te bolezni. Odlok določa ukrepe, ki so še potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in sicer: higienski ukrepi:... Preberi več

Od 21. februarja ni več omejitev zbiranja

Kategorija: Koronavirus

V Sloveniji od 21. februarja 2022 ni več omejitev zbiranja (druženja), javnih prireditev in shodov zaradi koronavirusa. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je določal tudi omejitve zbiranja, preneha veljati 21. februarja 2022. Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe s koronavirusom je treba pri izvajanju vseh dejavnostih ali v... Preberi več

Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2022

V okviru nacionalne mreže za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), se zbirajo predlogi aktivnosti, ki se navezujejo na boljše izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) oz. na boljšo pripravo na izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Namen povabila je zbiranje predlogov aktivnosti... Preberi več

Voščilo ob rojstnem dnevu SOS

Kategorija: Organi SOS

Na današnji dan pred 30 leti, 14. februarja 1992 je bil v Mariboru lep zimski dan. Magdalena Tovornik, predsednica Skupščine občine Maribor je v mestu gostila kolege in kolegice iz 32 občin. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je namreč predlagalo ustanovitev skupnosti občin, ki bi kot institucionalni okvir povezovalo lokalne in regionalne oblasti Slovenije... Preberi več