Novice - stran 11 od 202

Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027

Poslanci DZ so v parlametarni postopek vložili Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, v skladu s katerim bi Vlada RS sprejela letni načrt vlaganj v športno infrastrukturo na podlagi katerega bi bil objavljen javni razpis. V skladu s predlogom zakona, bi... Preberi več

Odsotnost z dela zaradi zagotavljanja varstva otroka v času stavke

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo podrobnejša pojasnila glede odsotnosti z dela zaradi zagotavljanja varstva otroka v času stavke zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Odsotnosti delavca z dela je lahko v skladu s šestim odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v izjemnih primerih opravičena zaradi podanosti višje sile,... Preberi več

Usmeritve delovanja občin za pomoč beguncem iz Ukrajine in za Ukrajino

Kategorija: Nekategorizirano

V skladu s včerajšnjim obvestilom v povezavi z informacijami iz sestanka predstavnikov skupnosti in združenj slovenskih občin z direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje o nujnih zadevah povezanih s posledicami vojne v Ukrajini ter humanitarni pomoči beguncem smo na Skupnosti občin Slovenije v sodelovanju z Damjanom Barutom, predsednikom Komisije za zaščito in reševanje pri... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli predlog Mnenja Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-J), EPA 2548-VII. Gre za predlog zakona, ki je bil pripravljen poleti 2021 in je že bil medresorsko usklajen. Predlog zakona vsebuje nomotehnične... Preberi več

Informacije iz sestanka z generalnim direktorjem URSZR o nujnih zadevah povezanih s posledicami vojne v Ukrajini ter humanitarni pomoči beguncem

Kategorija: Nekategorizirano

Uprava RS za zaščito in reševanje je 1. marca 2022 začela z obveščanjem občin o zbiranju humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugih državah in jim posredovala prva navodila. 2. marca 2022 so občine prejele dopolnjene usmeritve za zbiranje humanitarne pomoči. Danes, 3. marca, pa je Uprava sklicala sestanek s predstavnicami in predstavniki... Preberi več

Vabilo na Kulturni bazar 2022

Kategorija: Kultura

Vljudno vabljeni v četrtek, 31. marca 2022, med 8. in 20. uro v Cankarjev dom v Ljubljani na nacionalno medresorsko strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2022. Program največjega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2022 vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih... Preberi več

SOS z vprašanji naslovil politične stranke, ki bodo letos kandidirale v Državni zbor RS

Kategorija: Zakonodaja

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 179 občin članic. Pri svojem delu poskušamo konstruktivno sodelovati z državnimi institucijami, kamor sodijo tudi vlada in ministrstva, ter z drugimi domačimi in tujimi organizacijami. V zadnjih letih so bile občine v nekaterih vladah spregledane in neenakovreden partner pri vprašanjih, ki so... Preberi več

Predlog predpisa Pravilnika o lokacijski informaciji

Objavljen je predlog predpisa Pravilnika o lokacijski informaciji, katerega predlagatelj je Ministrstvo za okolje in prostor, in ga najdete TUKAJ. V vpogled v zvezi s tem prilagamo prilogo 1 (Zahtevo za izdajo lokacijske informacije) ter prilogo 2 (Obrazec). Prosim, da morebitne pripombe, komentarje in predloge sporočite do petka, 1.4.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.        

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 30. aprila 2022

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je dne 1. 2. 2022 z dopisom Ministrstvu za finance predlagala podaljšanje roka za oddajo letnih poročil (bilanc) na AJPES za občine. Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 17. februarja 2022 soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu,... Preberi več

Pojasnilo glede postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti

Ministrstvo za javno upravo je dne 1. 3. 2022 objavilo pojasnilo glede postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS – 37. a člen) določa, da županu preneha mandat, če nastopi funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo župana, funkciji župana in poslanca pa sta nezdružljivi, kar določa Zakon o... Preberi več