Novice - stran 10 od 202

O Priporočilih za pripravo občinskega odloka (OUNK) in prvih dveh testnih odlokih (Občin Moravske Toplice, Solčava)

Kategorija: Okolje / Prostor / Urbani razvoj

V torek, 22. marca 2022 je potekala Predstavitev priporočil za pripravo občinskega odloka (OUNK, tj. Odloka o urejanju podobe naselij in krajine) in prvih dveh testnih odlokov (Občin Moravske Toplice, Solčava). Priporočila so plod vzajemnega in vsaj dve-letnega premišljenega sodelovanja Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor ter Urbanističnega inštituta RS. Jernej Červek iz... Preberi več

Projekt Pilot MOP – vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni

Kategorija: Okolje / Prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru Direktorata za prostor, graditev in stanovanja izvaja pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP). Pilotni projekt predstavlja preizkus izvedljivosti, povezanosti in povezljivosti nalog, ki jih predpisuje prostorska in gradbena zakonodaja. V okviru projekta Pilot MOP testne regionalne razvojne agencije RRA Koroška, Razvojni center Novo... Preberi več

Vlada določila besedilo predloga Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa

Namen predloga zakona je vzpostavitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (JPP) v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države, ki bo združila funkcije upravljanja v enem organu. Glavne pristojnosti družbe bodo predvsem načrtovanje ponudbe javnega potniškega prometa glede na potrebe, oblikovanje prevoznih storitev in načrtovanje njihovega financiranja, sodelovanje pri določanju strategije razvoja... Preberi več

Obramba pred točo na območju severovzhodne Slovenije za leti 2022 in 2023

Vlada RS je na 118. redni seji sprejela informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021. Vlada podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije tudi v letih 2022 in 2023.... Preberi več

Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam: Znanje in orodja za Slovenijo na nacionalni ravni in EU ravni

V četrtek, 17. marca 2022 je potekal spletni seminar v organizaciji Evropske komisije, Evropske agencije za okolje (EEA) in Ministrstva za okolje in prostor, katerega se je udeležil tudi predstavnik SOS. Obsegal je pregled razpoložljivega znanja, smernic in orodij za prilagajanje podnebnim spremembam na nacionalni in EU ravni (podnebni podatki, orodje za podporo prilagajanju v... Preberi več

Usklajevanje modelov vrednotenja z občinami

Dne 7. marca 2022 je potekal sestanek na temo aktivnosti, ki jih Urad za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN) vodi na področju izvajanja Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Ne glede na to, da je z interventnimi zakoni zadržano javno izkazovanje podatkov evidence vrednotenja, pošiljanje potrdil iz evidence in uveljavljanje posebnih okoliščin, je geodetska uprava, kot... Preberi več

Izvedeno izobraževanje Sistemizacija delovnih mest

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s predavateljico Štefko Korade Purg, dolgoletno vodjo Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo, dne 15. 3. 2022 izvedlo izobraževanje Sistemizacija delovnih mest. Obravnavali smo: pravne podlage, ki so temelj za sistemizacijo delovnih mest, delovna mesta, nazive, položaje in njihovo umestitev v sistemizacijo,... Preberi več

Vlada izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

Kategorija: Koronavirus

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z odlokom so bili določeni začasni ukrepi, ki so zaradi nevarnosti širjenja okužb s COVID-19 omogočali... Preberi več

Osnutek Pavilnika o začasnih objektih

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21), ki je v 4. členu določil začasne objekte in v šestem odstavku istega člena predpisal, da se za začasne sezonske, začasne nujne in začasne skladiščne objekte pripravi podrobnejša merila in pogoje za postavitev, so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Pravilnika o začasnih objektih.... Preberi več

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC[1]SI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo. Uredba ohranja osnovni koncept in merila Uredbe... Preberi več