Novice - stran 10 od 211

Na seji pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja o plačnih razredih in povračilu stroškov za malico

Kategorija: Nekategorizirano

Dne 29. 8. 2022 je potekala seja pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja. Na dnevnem redu je bilo usklajevanje vrednosti plačnih razredov in regresa za letni dopust za leto 2022 ter o dvigu povračila stroškov prehrane med delom za javne uslužbence. Na predhodnem pripravljalnem sestanku vladne pogajalske strani je predstavnica SOS izpostavila, da je v primeru... Preberi več

Prvi sestanek z ministrom Brežanom na temo velikih zveri in podnebnih sprememb

Kategorija: Okolje

V petek, 26. avgusta 2022 je potekal prvi sestanek med reprezentativnimi skupnostmi občin in ministrom za okolje in prostor, Urošem Brežanom ter njegovimi sodelavci. Glavni temi pogovora z ministrom sta bili upravljanje z velikimi zvermi ter prilagajanje na podnebne spremembe in ukrepi za blaženje slednjih oz. možnosti črpanja sredstev za lokalne skupnosti iz podnebnega sklada.... Preberi več

NIJZ pripravil priporočila za organizacijo prireditev in dogodkov

Kategorija: Koronavirus

Obveščamo vas, da so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pripravili priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z novim koronavirusom na prireditvah dogodkih. Priporočila gre upoštevati tudi za športne prireditve in dogodke. Priporočila, ki so jih na NIJZ-ju objavili na spletni strani, so razdeljena na dva scenarija. NIJZ poziva k upoštevanju splošnih, že dobro... Preberi več

Dosegli izvajanje javne službe odvoza povoženih živali s cest in železnice po starem sistemu

Kategorija: Nekategorizirano

S 1. 7. 2022 je začela veljati Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22). Spremenjena uredba v povezavi z nekaterimi drugimi podzakonskimi predpisi nalogo in stroške zbiranja in odvoza trupel živali prenaša na upravljavce cest in železnice, v... Preberi več

Na pobudo SOS potekal sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo

Kategorija: Nekategorizirano

V torek, 9. avgusta je na pobudo Skupnosti občin Slovenije potekal uvodni sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo glede odprtih tem na področju delovanja ministrstva, v ospredju pa je bil pogovor glede določitve cen električne energije in cen zemeljskega plina iz plinskega sistema oz. uravnavanju cen energentov pred novo kurilno sezono. Sestanka so se v imenu... Preberi več

SOS pridobila končno stališče MJU glede dviga cen pri gradnjah zaradi obstoja spremenjenih okoliščin

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za javno upravo pozvala, da poda končno stališče v zvezi z dvigom cen pri gradnjah zaradi obstoja spremenjenih okoliščin, saj imajo občine različno prakso glede priznavanja zahtevkov izvajalcev glede dviga cen na 10% v primeru fiksnosti cen pri gradnjah. Navedli smo dejansko stanje: Občina je izvedla postopek oddaje javnega naročila,... Preberi več

Vlada sprejela sklep o plačilu stavke na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je na 9. redni seji 21. 7. 2022 sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače. Stavkajočim za dan stavke ne pripadata nadomestilo za prevoz in prehrano. Ker stavkovne zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ne kršijo... Preberi več

Uspešna pobuda Skupnosti občin Slovenije za čiščenje vodotokov vzporedno z odstranjevanjem ograje na zunanji schengenski meji

Kategorija: Nekategorizirano

Podpredsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja se je udeležil sestanka na Ministrstvu za notranje zadeve na temo odstranjevanja varovalnih ograj na zunanji schengenski meji. Podal je predlog, da bi v obmejnih občinah, na območju katerih bo potekalo odstranjevanje, istočasno opravili tudi čiščenje vodotokov. Dne 8. 8. 2022 smo že prejeli odgovor, da se bodo na... Preberi več

Predsednico Državnega zbora pozvali k doslednem vključevanju SOS v zakonodajne postopke

Kategorija: Nekategorizirano

Na predsednico Državnega zbora smo v tem tednu naslovili dopis, v katerem smo jo pozvali k sestanku na temo vključevanja Skupnosti občin Slovenije v postopke sprejemanja zakonodaje v Državnem zboru RS. Na nivoju sprejemanja zakonodaje v Državnem zboru smo namreč v zadnjem času naleteli na nekaj nepravilnosti v postopku vključevanja asociacij občin. Izrazili smo pričakovanje,... Preberi več