Novice - stran 10 od 176

1. Seja komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

V torek, 13. 4. 2021 je potekala 1. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS preko spleta. Članice in člani komisije so izvolili predsednika komisije, Marjana Kardinarja, župana občine Dobrovnik. Prof. dr. Marina Pintar, prodekanja za študijske zadeve Biotehniške fakultete je predstavila namakalne sisteme v lokalnih skupnostih s poudarkom na pomenu strokovno pravilnega... Preberi več

POZIV K PRIPRAVI GRADIVA ZA DRUGI PAKET DEBIROKRATIZACIJE

S strani mag. Ivana Simiča, predsednika Strateškega sveta za debirokratizacijo v Kabinetu predsednika Vlade RS, smo prejeli obvestilo, da ne glede na to, da prvi paket zakona o debirokratizaciji še ni sprejet, se nadaljuje z debirokratizacijo države. Zato pozivajo, da posredujemo predloge poenostavitev v delovanju države, gospodarstva in državljanov. V skladu z navedenim se obračamo... Preberi več

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Kategorija: Finance / Sociala in Delo

Republika Slovenija si je zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih. https://www.gov.si/novice/2021-04-12-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-vzpostavitev-stanovanjskih-skupin-za-osebe-mlajse-od-65-let/ (Vir: Portal GOV.SI)

Z Občino Postojna o pripravi Odloka o urejanju podobe naselij in krajine

V četrtek, 8.4.2021 je potekalo 17. spletno srečanje ožje DS za pripravo odloka o urejanju videza naselij in krajine. Ob stalnih članih ožje delovne skupine SOS in predstavnikih ministrstva za okolje in prostor, sta se sestanka udeležila tudi župan občine Postojna, Igor Marentič in sodelavka. V okviru delovne skupine za pripravo Odloka o urejanju podobe... Preberi več

SOS čestita ob svetovnem dnevu Romov

Kategorija: Nekategorizirano

Romi po vsem svetu, tudi v Sloveniji, praznujejo svoj dan 8. aprila. Dan je bil izbran na prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu. Pripadniki romske skupnosti v Sloveniji ga zaznamujejo s številnimi prireditvami, s katerimi želijo spomniti na ohranjanje svoje kulture in jezika. Ob svetovanem dnevu Romov čestita tudi Skupnost občin Slovenije, katere... Preberi več

Odgovor MIZŠ na poziv SOS k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej

Dne 31. 3. 2021 je SOS na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovila poziv k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej. In sicer da se glede na v odloku omejeno možnost koriščenja nujnega varstva otrok pozivamo k pristopu nujne spremembe določila, in sicer, da se varstvo otrok omogoči... Preberi več

Na DS za Participativni proračun predstavljena enotna informacijska točka za občine

Tridesetega marca je potekala 2. seja strateške delovne skupine za participativni proračun znotraj SOS, ki ji predseduje župan Tadej Beočanin. Na podlagi dane pobude članic in članov delovne skupine na prvi seji je sekretariat SOS pristopil k pripravi informacijske spletne točke o participativnem proračunu, ki je dostopna na spletni strani SOS in je bila predstavljena... Preberi več

ZIntPK – Obvestilo o osebah, odgovornih za javna naročila

Z novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je stopila v veljavo 17. 11. 2020, je bila med drugim spremenjena tudi definicija oseb odgovornih za javna naročila. Opredelitev oseb, odgovornih za javna naročila je pomembna, ker so te osebe pod določenimi pogoji dolžne Komisiji za preprečevanje korupcije sporočiti svoje premoženjsko stanje. V času... Preberi več

Župan Kočevja predstavil organizacijo cepljenja proti COVID-19

Kategorija: Nekategorizirano

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije je na pobudo občin članic potekala predstavitev organizacije cepljenja proti Covid-19 v Občini Kočevje. Uvodoma je udeleženke in udeležence, ki so prihajali tako z s področja občinskih uprav, civilne zaščite kot tudi zdravstvenih domov, pozdravil predsednik SOS, Peter Misja. V svoji predstavitvi primera organizacije cepljenja v občini Kočevje je župan,... Preberi več

Pogajalska komisija o odpravi varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev

V četrtek, 1. aprila 2021, so se sestali člani vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Sejo je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Na seji so člani obravnavali protipredloge sindikatov javnega sektorja glede odprave preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov... Preberi več