Novice

  • 10.08.2023.

V DZ sprejeta novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Državni zbor RS je dne 9. 8. 2023 sprejel novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. S predlaganimi spremembami zakona se bo pospešila dodelitev finančnih sredstev prizadetim občinam v obliki akontacije, ki bo mogoča še pred dokončno oceno škode. Občine boste lahko tako za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov vnaprej prejele finančna...
  • 10.08.2023.

Prizadeti v poplavah lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči

V primeru naravnih nesreč veljavna socialna zakonodaja omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Vlogo se, trenutno lahko vloži na kateremkoli centru za socialno delo in tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, po 6. septembru pa na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Izredna denarna socialna pomoč se lahko v...
  • 10.08.2023.

Dodatna pojasnila MOPE pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov. Ob ukrepih, ki jih občine že izvajate, in predhodnih opozorilih ministrstva so opozoriti še na naslednje ukrepe glede ravnanja z odpadki: navodila za prevzem odpadkov – odmrznjeno meso, prepoved sežiganja odpadnega lesa in drugih...
  • 10.08.2023.

O vlogi občin pri dodeljevanju sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del

V torek, 8.8.2023 je na URSZR potekal sestanek glede priprave Meril za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo ob močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 12. julija do 2....
  • 10.08.2023.

Spletni obrazec za evidentiranje škodnih dogodkov na enotah kulturne dediščine

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je za hitrejše evidentiranje pripravili spletni Obrazec za evidentiranje škodnih dogodkov na enotah kulturne dediščine, kot tudi obrazec v WORD obliki. Prizadeti v nedavnih poplavah lahko sedaj tudi na ta način posredujejo podatke, za evidentiranje.  Oba obrazca sta dostopna na spletnih straneh...
  • 09.08.2023.

Osnutek Meril za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo

V torek, 8.8.2023 je na URSZR potekal sestanek glede priprave Meril za dodeljevanje sredstev za nabavo najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo ob močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplav. Vljudno vas prosimo za posredovanje pripomb/predlogov za...