Novice - stran 10 od 79

Odgovor MJU na zapis SOS o sestanku na temo ZIN

Kategorija: Inšpektorji

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis glede naše novičke o sestanku na MJU glede sprememb predloga Zakona o inšpekcijskem postopku. V nadaljevanju vam posredujemo odgovor MJU na naš zapis v katerem so prosili, da objavimo njihov odgovor, ki se nahaja na tej povezavi. D

Izvajanje 6. člena Zakona o trgovini – Pisno soglasje LS

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prošnjo po obvestitvi občin s pojasnilom o izvajanju 6. člena Zakona o trgovini, ki se nanaša na izdajanje soglasij občin za prodajo blaga izven prodajaln. Pojasnilo najdete TUKAJ. Bistveno je, da je treba za prodajo blaga na premičnih stojnicah, s potujočo prodajalno ali... Preberi več

16. seja Predsedstva SOS v Kamniku

Kategorija: Organi SOS / Zakonodaja

V sredo, 19.4.2017, je v občini Kamnik potekala 16. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri so županje in župani obravnavali: Zakon o javno zasebnem partnerstvu in Zakon o podeljevanju koncesij Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica direktorata za javno premoženje iz ministrstva za finance in sodelavca z ministrstva za finance so uvodoma izpostavili, da je gradivo... Preberi več

Sestanek upravnega odbora Zveze Alpe Jadran

V Celovcu se je 20. aprila 2017 sestal upravni odbor Zveze Alpe Jadran. Skupnost občin Slovenije skladno z dogovorom z Ministrstvom za zunanje zadeve zastopa Republiko Slovenijo kot članica Zveze, zato se je upravnega odbora udeležila tudi predstavnica SOS. Na srečanju so predstavniki madžarske regije Vaš, ki vodijo tematsko koordinacijsko točko (TCP) Evropa predlagali, da... Preberi več

Visoka udeležba na posvetu o novostih ZPPDej

Kategorija: GJS / Gospodarstvo / Zakonodaja

V Ljubljani je 19. aprila 2017 potekal posvet o izvajanju novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki se ga je udeležilo več kot 150 udeleženk in udeležencev iz različnih občin, komunalnih služb in pogrebnih podjetij. Državni zbor je namreč 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.... Preberi več

V javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Predlog Uredbe določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja te javne službe. Določa tudi najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih ter drugih ukrepov... Preberi več

Sestanek komisije SOS za e-poslovanje

18. aprila 2017 se je v prostorih Microsofta sestala komisija SOS za e-poslovanje na odprti seji, kar pomeni, da so se je lahko udeležili tudi drugi zainteresirani. V uvodu so se podrobneje seznanili s Microsoft Enterprise Agreement. Gre za krovno pogodbo za licenciranje, ki jo je sklenilo Ministrstvo za javno upravo s podjetjem Microsoft za... Preberi več

Nov predlog 26. člena ZFO-1 upošteva pripombe SOS

Kategorija: Finance / Inšpektorji / Redarji

S strani MJU smo prejeli dopis, da so upoštevali vse pripombe SOS pri pripravi novega 26. člena ZFO-1, ki govori o sofinanciranju dela skupnih občinskih uprav. V tvornem sodelovanju s SOS so predstavniki MJU pripravili nov predlog, ki bo spodbujal ustanavljanje večjih skupnih občinskih uprav, ki bodo za občine izvajale več skupnih nalog, medtem ko ne... Preberi več

Sestanek koalicije digitalna.si

Kategorija: Digitalizacija

V sredo, 12. 4. 2017 je na Direktoratu za informacijsko družbo potekal koordinacijski sestanek deležnikov povezanih v okvir koalicije digitalna.si (koalicije). Podpisniki koalicije, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije, so se zavezali, da si bodo prizadevali za pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije in njenega gospodarstva, za usklajevanje ukrepov za digitalizacijo Slovenije, za večjo uporabo storitev... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. V skladu s predlaganimi spremembami, se ureja odvoz tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah (odvoz bo opravljal upravljalec oziroma pooblaščenec), uvaja se avtomatski sistem prepoznavanja tovornih vozil (avtomatsko prepoznavanje in tehtanje tovornih vozil) in  ureditev spremljevalnih vozil.... Preberi več