Novice

  • 13.10.2023.

Predlog Zakona o sodiščih – PRIPOMBE OBČIN

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog novega Zakona o sodiščih. Pri prenovi sodniške zakonodaje se primarno zasledujeta cilja optimizacija sedanje mreže sodišč z vzpostavitvijo okrožnih sodišč kot osnovne organizacijske ravni na prvi stopnji sodišč in uvedba enega (enovitega) naziva prvostopenjskega sodnika. Enoviti...
  • 13.10.2023.

O zagotavljanju informacijske varnosti občin

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (v nadaljevanju: Urad) dne, 12.10.2023 organizirala seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred  kibernetskimi grožnjami. Uvodoma je...
  • 13.10.2023.

ANKETA: ANALIZA SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Spoštovane županje, župani, podžupanje, podžupani, direktorice in direktorji občinskih uprav ter zaposleni v občinskih upravah,     za nami je dogodek, ki je postavil pred resen izziv delovanje sistema odziva na naravne in druge nesreče v skoraj vseh občinah v Republiki Sloveniji. Ob vsej tragičnosti in trpljenju, ki ga prinaša, se je...
  • 13.10.2023.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

Objavljamo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, ki je v zelo kratki javni razpravi in hkratnem medresorskem usklajevanju. Celotno besedilo predloga najdete TUKAJ. Prosimo vas, da nam morebitne pripombe na predlog besedila pošljete do srede, 18.10.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.
  • 12.10.2023.

Premiera gledališke predstave o diskriminaciji Kaj pa z Rdečo kapico?

V sklopu evropskega projekta Soočimo se z diskriminacijo, pri katerem sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije, so študenti AGRFT pripravili avtorsko gledališko predstavo o različnih vidikih diskriminacije. Premierne uprizoritve predstave Kaj pa z Rdečo kapico?, ki na inovativen način ozavešča o pomenu varstva pred diskriminacijo, se je udeležil...
  • 12.10.2023.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na e-demokraciji objavilo Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki je v javni obravnavi.  Spreminja se 29. člen, pri čemer se spremeni in uskladi pristojnost nadzora inšpekcije, pristojne za vode. Začete upravne inšpekcijske postopke, ki niso bili končani pred uveljavitvijo Uredbe...