Novice

  • 04.09.2023.

Zakon o energetski politiki ponovno v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nas je obvestilo, da je v javni obravnavi ponovno Zakon o energetski politiki. Vabljeni k pregledu zakona TUKAJ. Pripombe lahko v obliki predlogov v tej preglednici posredujete do 13.9. na ana.plavcak@skupnostobcin.si.
  • 01.09.2023.

Sprejet interventni zakon za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

V Državnem zboru je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Z zakonom se določajo nujni interventni, sanacijski in preventivni ukrepi ter postopki za izvedbo in spremljanje teh ukrepov. Nekateri ukrepi so vezani tudi na delovanje občin, in sicer gre za: sprejem OPPN za odpravo posledic...
  • 31.08.2023.

Iščemo predstavnika/co SOS za sodelovanje v regionalni delovni skupini za socialno vključevanje in migracijo v sklopu NALAS

S strani mreže NALAS smo bili obveščeni, da so odprli nominacije prestankov združenj članic v regionalno delovno skupino za socialno vključevanje in migracijo. Cilj te delovne skupine je podpirati in olajšati promocijo in izvajanje iniciativ za socialno vključevanje v regiji JV Evrope, spodbujati večje sodelovanje in napredek pri obravnavanju...
  • 29.08.2023.

Povpraševanje – Elektronsko poslovanje

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem: “Zanima nas ali ima katera občina vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku. Želeli bi navezati kontakt z občino, ki ima vzpostavljeno elektronsko arhiviranje dokumentov pri zunanjem certificiranem ponudniku, ker bi nam bilo to v pomoč pri...