Novice - stran 30 od 211

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v Koroški, Podravski in Pomurski regiji

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev. V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imajo trenutno še nepokritih 1.648 belih lis. To so posamezna... Preberi več

Spletni seminar Predstavitev zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja

Kategorija: Digitalizacija

Skupnost občin Slovenije je v petek, 26. novembra 2021 izvedla spletni seminar Predstavitev zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki je stopil v veljavo 7. avgusta 2021. Podrobnosti novega zakona so predstavili dr. Alenka Žužek Nemec, mag. Samo Zorc in mag. Aleš Pelan iz Ministrstva za javno upravo. Udeležencem seminarja so podali informacije v... Preberi več

Seja Komisije za digitalno preobrazbo

Članice in člani Komisije za digitalno preobrazbo pri Skupnosti občin Slovenije so se v sredo, 24. novembra 2021 preko video povezave sestali na tretji seji. K sodelovanju so povabili tudi članice in člane Predsedstva. Obravnavali so pet točk dnevnega reda. Osrednji sta bili Predstavitev stanja razpisa Ministrstva za javno upravo (MJU) za pametna mesta in... Preberi več

Seja Komisije za razvojne projekte

Člani Komisije za razvojne projekte pri Skupnosti občin Slovenije so se v ponedeljek, 22. novembra 2021 preko video povezave srečali na 4. seji. Sodelovali so tudi člani Predsedstva. Osrednja tema seje je bil pogovor o Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 in izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v... Preberi več

Navodilo MF o zaključku izvrševanja državnega proračuna za leto 2021

Kategorija: Nekategorizirano

Obveščamo vas, da je minister za finance izdal Navodilo o zaključku izvrševanja državnega proračuna za leto 2021. Ministrstvo za finance sporoča, da posebno navodilo za občine ne bo izdano. Kot v preteklih letih, lahko v občinah pripravite navodilo o zaključku izvrševanja občinskega proračuna za leto 2021, kjer župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki... Preberi več

Stališče MJU glede ZJN-3 – Spremembe pogodb in rast cen na trgu

Kategorija: Nekategorizirano

Skupnost občin Slovenije je prejela stališče Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, v zvezi s pobudo SOS za pripravo navodila oziroma usmeritve za področje gradenj in živil, vezano na vpliv rasti cen. Stališče MJU vsebuje sistematično pojasnilo dovoljenih sprememb pogodb zaradi dviga cen blaga, surovin in storitev in vseh okoliščin, ki jih je... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki se nahaja na spodnji povezavi. Posebej vas želimo opozoriti  na kratek rok za oddajo pripomb (do 30.11.2021), ter na morebitne povečane stroške občin.   V predlogu zakona se spreminja: Opredelitev »operativnih naloge gasilstva«, ki... Preberi več

Predsednik SOS pozval programski svet RTV SLO in generalnega direktorja k ohranitvi lokalnih vsebin

Kategorija: Nekategorizirano

Predsednik SOS Peter Misja je na programski svet RTV Slovenija in generalnega direktorja posredoval poziv k ohranitvi lokalnih vsebin v programski shemi nacionalne televizije. Izpostavil je, da v SOS spremljamo z zaskrbljenostjo, da se pripravlja nekatere programske spremembe, s katerimi naj bi ukinila nekatere vsebine ali zmanjšala čas oddajanja nekaterih oddaj. Že pred nekaj leti... Preberi več

Predstavitev novih priročnikov Ministrstva za okolje in prostor

Kategorija: Okolje / Prostor / Publikacije

V ponedeljek, 22. novembra 2021 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja ter pripravljavci gradiv organizirala predstavitveni seminar “Nov priročnik Načrtovanje in organizacije gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin“. Jernej Červek iz Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je... Preberi več

Opozorilo KPK glede nezdružljivosti funkcij županov

Kategorija: Zakonodaja

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) opozarja župane na nezdružljivost njihove funkcije s članstvom v različnih organih javnih podjetij oziroma zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, ter na neusklajenost občinskih odlokov o ustanovitvi javnih podjetij z zakonodajo. Komisija je v nekaterih postopkih, povezanih z nezdružljivostjo funkcij, zaznala nepravilnosti oziroma neusklajenosti občinskih odlokov z določbami Zakona... Preberi več