Novice

  • 17.05.2024.

Predlog novega Zakona o informacijski varnosti – drugi krog javne obravnave

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil osnutek predloga novega Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki bo nadomestil Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23 – ZDU-1O in 49/23; ZInfV) ter ga dal v drugi krog javne obravnave. Poglavitni namen priprave novega...
  • 17.05.2024.

V Pulju slovenske občine prisluhnile ukrepom prilagajanja podnebnim spremembam

V četrtek, 16.5.2024 je v tesnem sodelovanju SOS in hrvaškega mesta Pulj potekala celodnevna strokovna ekskurzija, na kateri so županje in župani kot tudi zaposleni iz slovenskih občinskih uprav prisluhnili dobrim praksam kot so zeleni projekti ter si ogledali primere prenove in rekonstrukcije objektov ter na naravi temelječe rešitve največjega...
  • 17.05.2024.

Uvodni sestanek Projekta EU: EMV-LII v Gradcu

V sklopu EU projekta EMV-LII »Krepitev glasov migrantov za lokalno integracijo in vključevanje« , ki je nadaljevanje projekta EMVI 2022 – 2023, je  potekalo med 14. in 16. majem 2024 uvodno srečanje v Gradcu. V projektu EMV-LII sodeluje 19 partnerjev (nevladnih organizacij, migrantskih organizacij ter lokalnih in regionalnih oblasti) iz 7 držav (...
  • 17.05.2024.

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije

S strani MNZ smo v pregled in usklajevanje prejeli osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (EVA 2024-1711-0004). Po navedbah MNZ se spremembe in dopolnitve zakona nanašajo zlasti na: Pozivamo vas, da nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka 23. maja 2024 na naslov...
  • 15.05.2024.

Predlog Zakona o gostinstvu

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravilo predlog Zakona o gostinstvu, ki ga daje v javno obravnavo. Obstoječ Zakon o gostinstvu je bil sprejet leta 1994, nazadnje je bil noveliran leta 2016. Na temelju dialoga s ključnimi deležniki slovenskega gostinstva in turizma, trendov razvoja gostinstva in turizma ter...