Novice - stran 5 od 199

Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je oblikovalo navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za obdobje od 1. 2. 2022 do 24. 2. 2022. Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo uveljavlja občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka, ki je... Preberi več

SOS dosegel novo razlago obdavčitve zunanjih poslovnih površin

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Občine članice so opozorile Skupnost občin  Slovenije, da  so  največja trgovska podjetja organizirano pozvala občine, da spremenijo podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za zunanje poslovne površine. Njihovo nasprotovanje plačevanja NUSZ za zunanje poslovne površine je temeljilo na Sistemskih priporočilih Ministrstva za okolje in prostor (MOP)  za izvajanje sistema nadomestila za uporabo... Preberi več

Izkušnje s postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist na voljo tudi v posnetku

Kategorija: Nekategorizirano

82 udeležencev posveta Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist je podrobneje spoznalo Zakona o urejanju prostora – 2 in 3 (ZUREP2 in ZUREP3) oziroma Zakon o javnih cestah (ZJC-B), kot splošna zakona o razlastitvi lastninske pravice v javno korist ter pogoje, pod katerimi je dopustna razlastitev oz. omejitev lastninske pravice. V uvodnem... Preberi več

Odgovori strank na ključna vprašanja lokalne samouprave

Spoštovani, Skupnost občin Slovenije se tokrat aktivno vključuje v predvolilno obdobje z namenom opozoriti na najbolj pereča vprašanja na področju lokalne samouprave, ki je prevečkrat prezrta. In to kljub dejstvu, da so občine del te države in kot take enakovreden partner. Z občinami se ne more pogajati temveč kvečjemu v skupnem dialogu iskati rešitve ter... Preberi več

Izhodišča za izvedbo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027

Na  skupnem sestanku predstavnikov organizacij, imenovanih v horizontalno delovno skupino v okviru priprave Strateškega načrta SKP 2023-2027, in predstavnikov organizacij, imenovanih v širšo in ožje delovne skupine za pripravo predlogov in dokumentov Skupne kmetijske politike po letu 2020, dne 6. 4. 2022 so bila predstavljena Izhodišča za izvedbo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje... Preberi več

Odlok o podnebnem skladu odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih

Kategorija: Energija / Podnebje

Vlada je izdala odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Kot je pojasnil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, odlok sledi trendom v letošnjem letu in hkrati odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih. Slovenija bo v letu 2022 na javni dražbi ponudila 2.672.500 emisijskih kuponov.... Preberi več

Stroški izdelave volilnih imenikov za lokalne volitve

Kategorija: Volitve

Ministrstvo za notranje zadeve nam je posredovalo pojasnilo glede stroškov izdelave volilnih imenikov za lokalne volitve, in sicer Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) v drugem odstavku 3. člena določa, da stroške za sestavljanje in tiskanje volilnih imenikov in stroške za pripravo podatkov za obvestila volivcev za lokalne volitve in glasovanje... Preberi več

Obveznosti izdajateljev občinskih glasil pred in med volilno kampanjo

Kategorija: Nekategorizirano

Posvet Občinska glasila: od zakona do oblikovanja je poslušalcem poleg pregleda zakonodaje in aktivnosti Računskega sodišča RS na tem področju, postregel z zanimivim pogledom na oblikovno in vsebinsko pripravo tiskanih občinskih medijev. V prvem delu sta Anja Hostnik sekretarka v Sektorju za transparentnost, integriteto in politični sistem Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični... Preberi več

Za zdravje na delovnem mestu z zavedanjem, prepoznavanjem in obvladovanjem čustev

Kategorija: Nekategorizirano

V sredo 6. 4. 2022 je potekal 2. modul na temo zajezitve psihosocialnih tveganj z naslovom »Zavedanje, prepoznavanje in obvladovanje čustev«. Vsakodnevno se v nas sprožajo najrazličnejša čustva, ki jih v vsakdanjem življenju pogosto zatremo. Velikokrat se tega sploh ne zavedamo, dokler nam tega ne pokažejo določeni fizični in psihični simptomi. Če čustva niso izražena,... Preberi več

Poročilo KPK o nabavi zaščitne opreme izbranih občin in javnih zdravstvenih zavodov

Kategorija: Koronavirus

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) na 13. seji dne 24. 3. 2022 sprejel Poročilo nabav zaščitne opreme izbranih občin in javnih zdravstvenih zavodov. Komisija je nadzor opravila pri 23 občinah in 14 javnih zdravstvenih zavodih. Na podlagi načrta dela je Komisija preverjala: – spoštovanje omejitev poslovanja (vključno s preverjanjem vključitve protikorupcijske klavzule... Preberi več