Novice

  • 26.04.2024.

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA INFO-GEOTERMAL – Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij, 25. 4. 2024

V okviru zaključne konference projekta Info – Geothermal je navzoče pozdravil državni sekretar na MKRR mag. Marko Koprivc. Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija in sodelavka Petra Meglič iz Geološkega zavoda Slovenije pa sta predstavili projekt in zaključke projekta Info – Geothermal, v katerem je SOS sodeloval kot partner....
  • 26.04.2024.

Redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije v Lukovici

V četrtek, 25. aprila 2024 je v Lukovici potekala redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije (SOS). Županje in župani so obravnavali in sprejeli delovne dokumente organizacije (poročilo in načrt dela, kadrovski načrt, finančno poročilo in finančni načrt), poročilo Nadzornega odbora SOS ter v nadaljevanju opravili razprave na naslednje...
  • 25.04.2024.

Na Skupščini SOS predstavili zaključke projekta Info-Geothermal

V Lukovici je 25. 4. 2024 potekala Skupščina Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so se seznanili tudi z zaključki projekta Info-Geothermal – podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij. – Zaključki projekta Info-Geothermal – sporočilo za javnost
  • 25.04.2024.

Na Skupščini SOS o noveli Zakona o financiranju občin in vložitvi ustavne presoje glede plač občinskih funkcionarjev

V Lukovici je 25. 4. 2024 potekala Skupščina Skupnosti občin Slovenije. Obravnavali in sprejeli so delovne dokumente organizacije (poročilo in načrt dela) ter opravili razpravo na temo predloga Zakona o financiranju občin. Podprli so tudi pobudo za vložitev ustavne presoje zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionark in funkcionarjev,...
  • 19.04.2024.

Predstavnica SOS udeležena na devetnajsti skupščini NALAS

18. aprila 2024 je potekala skupščina mreže NALAS, kjer so se srečali predstavniki različnih občin JV Evrope in direktorji združenj občin v regiji. S strani Skupnosti občin Slovenije se je srečanja udeležila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS. Dogodka se je udeležil Jakov Milatović, predsednik Črne gore, ki je počastil dogodek s svojo...
  • 19.04.2024.

Delovni posvet »Dolgotrajna oskrba na domu«

Sindikat upokojencev Slovenije je dne 19. 4. 2024 organiziral delovni posvet: »Dolgotrajna oskrba na domu«. Na posvet so bili kot razpravljavci povabljeni predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost, Inštituta za socialno varstvo, Sindikata upokojencev Slovenije, Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Zavoda za pomoč na domu Maribor in...
  • 19.04.2024.

Posvet o posodobitvi celovitega nacionalnega energetskega podnebnega načrta

V četrtek, 18.4.2024 je v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) ter Združenja mestnih občin Slovenije potekal hibridni dogodek in sicer posvet o posodobljenem celovitem energetskem podnebnem načrtu, krajše NEPN. VERZIJA 4.0.. Predstavitvenega posveta so se poleg mestnih občin udeležile tudi druge občine ter predstavnik...
  • 19.04.2024.

Prvi sestanek Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS

V četrtek, 18. 4. 2024 je potekala 1. seja Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS ( v nadaljevanju: komisija). Članice in člani komisije so izpostavili aktualno problematiko v občinah na področju urejanja prostora vezano na spremembe namenske rabe, sprejemanje OPPN-jev in OPN-jev, podajanje mnenj k dokumentaciji za pridobitev...