Novice

  • 29.09.2023.

Predstavniki združenj občin na srečanju z ministrom Hanom

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v torek, 26. septembra 2023 sestali z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom ter državnim sekretarjem mag. Dejanom Židanom glede izkušenj občin pri izvajanju investicij na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športne dvorane in zunanje športne površine iz leta 2023....
  • 29.09.2023.

Tretjič potekala pogajanja za povprečnino za leti 2024 in 2025

V prostorih Ministrstva za finance je 29. septembra 2023 potekal tretji sestanek v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Na sestanku so se v imenu SOS pogajali predsednik dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik Nejc Smole, podpredsednik mag. Gregor Macedoni in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Vlada je včeraj potrdila paket...
  • 29.09.2023.

Na Računskem sodišču RS o odpravljanju posledic poplav, plazov in neurij

Predsednica računskega sodišča Jana Ahčin se je 28. septembra 2023 srečala s predstavniki reprezentativnih združenj občin z namenom seznanitve s situacijo glede odprave posledic nedavnih poplav, plazov in neurij. Sestanka se je v imenu SOS udeležil predsednik, dr. Vladimir Prebilič. Uvodoma so predstavniki računskega sodišča predstavili...
  • 29.09.2023.

Uredba o podrobnejših pravilih za izvajanje nadzora in spremljanje državne pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi – DELOVNO GRADIVO

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljajo vladno uredbo, s katero nameravajo podrobneje urediti postopek uradne priglasitve načrta državne pomoči in pomoči de minimis v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi, poročanje o dodeljeni pomoči v okviru uradno priglašenih načrtov pomoči v navedenih gospodarskih panogah,...
  • 29.09.2023.

V obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

Resorno ministrstvo je na e-demokraciji objavilo Uredbo o odpadkih z namenom varstva okolja in varovanja. Bistvene sprememba uredbe so v 78. členu, ki določa začetek uporabe določenih členov uredbe, v 80. členu, ki določa rok prilagoditve informacijskega sistema o ravnanju z odpadki in v 81. členu, ki določa prenehanje veljavnosti. Vabimo vas, da...
  • 29.09.2023.

Obiščite prenovljeno spletno stran mesta.si

Predstavljamo vam prenovljeno spletno stran mesta.si. Na spletni strani bodo zbrane informacije evropskih programov na temo urbane politike, med drugim programov URBACT, Evropske pobude za mesta (EUI) in ESPON. Ob tem lahko na spletni strani najdete tudi novice o delu Direktorata za graditev in prostor Ministrstva za naravne vire in prostor na področju...
  • 29.09.2023.

Navodilo občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe v proračunu občine

Glede na to, da se občine praktično prvič srečujejo s prejemom predplačil, je Ministrstvo za finance pripravilo navodilo občinam kot pomoč pri evidentiranju prejetih sredstev in načrtovanjem porabe le-teh z namenom, da bi pri izvrševanju proračuna spoštovali načeli učinkovitosti in gospodarnosti ter v čim večji meri zagotovili transparentnost...
  • 28.09.2023.

Informacija o odstranjevanju naplavin in plavja

Dopis državnega sekretarja mag. Mateja Skočirja z informacijami o možnostih odstranjevanja naplavin in plavja v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 vam je na voljo TUKAJ. Delni seznam izvajalcev mletja lesnih sekancev, ki so ga pripravili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in...
  • 28.09.2023.

2. Seja Predsedstva SOS v Domžalah

V torek, 26. 9. 2023 je potekala 2. redna seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje vsebine. • Določitev višine povprečnine za leti 2024 in 2025Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je uvodoma poročal o procesu pogajanj za povprečnino za naslednji dve leti. Izpostavil je, da so pogajanja trenutno v...