Novice

  • 25.08.2023.

Solidarnostna pomoč – pojasnilo MJU

Ministrstvo za javno upravo je po naravni nesreči poplave 4. 8. 2023, posredovalo organom dopis “Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)”: V dopisu je bil podan pregled ureditve odsotnosti z dela zaradi aktualnih vremenskih...
  • 24.08.2023.

Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov. S terena so prejeli informacije, ki kažejo, da so bili odpadki z začasnih lokacij za zbiranje in skladiščenje odpadkov, nastalih kot posledica poplav, v večjem delu že prevzeti in oddani izvajalcem obdelave. Na podlagi teh informacij...
  • 24.08.2023.

Urejanje javnega prostora in pro bono pomoč občinam, prizadetim v poplavah 

Neprofitni urbanistični studio Prostorož nas je obvestil, da poskušajo v okviru svojih zmožnosti pomagati občinam in skupnostim, ki so jih prizadele poplave. V zadnjih dneh so že uspeli pomagati nekaterim občinam. Tako so na primer pomagali občini, katere vrtčevsko igrišče so nedavne poplave odplaknile, prostoroževci pa so jim na njihovo željo...
  • 24.08.2023.

Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona, GZ-1A

V Državnem zboru bo po skrajšanem postopku obravnavan predlog  Gradbenega zakona (GZ-1A), ki ga je vložil v obravnavo Državni svet. Cilj predloga zakona je uskladitev veljavnega gradbenega zakona na področju izdaje dovoljenj za objekte daljšega obstoja z ustavnimi določbami tako, da bo občina, kot eden izmed ključnih nosilcev urejanja prostora,...
  • 24.08.2023.

EXCEL obrazec za predhodno oceno škode

Skupnost občin Slovenije je s s trani MNVP prejela EXCEL obrazec za posredovanje prve ocene škode na javni infrastrukturi. Namen priloženega obrazca oz. tabelarnega pregleda je zbirati ključne podatke za pripravo predlogov predhodnih programov odprave posledic škode na stvareh in posledično dodelitve sredstev proračunske rezerve kot predplačila...