Novice

  • 15.02.2023.

POVPRAŠEVANJE – Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki je trenutno v sprejemanju novega pravilnika o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter drugih organov. Zanima jo, kako imajo druge občine urejena plačila predsednikom krajevnih skupnosti: Ali imajo predvidene sejnine za vodenje seje sveta...
  • 15.02.2023.

Županje in župani Gorenjske in Osrednjeslovenske regije zbrani v Škofji Loki

V sredo, 15.2.2023 so se v sejni sobi Upravne enote Škofja Loka sestali župani in županje Gorenjske in Osrednjeslovenske regije. Prisotni so se seznanili z delovanjem SOS, razpravljali o aktualnih tematikah in naslavljali potrebe in pričakovanja do predstavnikov SOS. Uvodnemu pozdravu Jasmine Vidmar, generalne sekretarke SOS, ki je predstavila...
  • 15.02.2023.

Odziv Skupnosti občin Slovenije na navedbe ministra Mesca v oddaji Arena

Skupnost občin Slovenije se je odzvala na navedbe ministra, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luke Mesca, v televizijski oddaji Arena dne 13. 2. 2023 glede višine povprečnine in zvišanja oskrbnine v vrtcih, ki so županje in župane neprijetno presenetile. Županje in župani niso pozabili, da je bila jeseni dogovorjena...
  • 14.02.2023.

2. regijsko srečanje občin

Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, Skupnost občin Slovenije organizira 2. regijsko srečanje občin, ki bo 15. 2. 2023 v Škofji Loki od 10. ure dalje na lokaciji Poljanska cesta 2, Škofja Loka.  Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom, mreženju, povezovanju, ugotavljanju skupnih interesov v...
  • 14.02.2023.

Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, organizirala seminar glede novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki  je stopil v veljavo 26. januarja 2023. Ne glede na neposredno uporabljivost Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo maja 2018, prinaša ZVOP-2 nekaj novosti in dodatno ureja...
  • 14.02.2023.

Pojasnila MNVP k izdaji lokacijske informacije

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so prejeli številna vprašanja in pobude v zvezi s Pravilnikom o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22, v nadaljevanju Pravilnik). Vprašanja in pobude so vezane na višino upravne takse z osnovnimi kot razširjenimi podatki v lokacijski informaciji, obseg podatkov v lokacijski informaciji, ki so...
  • 10.02.2023.

Občina Vodice: Dograditev Vrtec Škratek Svit Vodice

Izvedba: 2018 Financiranje: Eko sklad V letu 2018 je bila zaključena investicija Občine Vodice in Eko sklada v izgradnjo prizidka k centralnemu vrtcu. Prizidek je zasnovan po najnovejših nizko-energetskih standardih, kar je Občini Vodice omogočilo pridobitev skoraj 192.000 EUR nepovratnih sredstev s strani Eko sklada. Z investicijo smo tako zagotovili...
  • 09.02.2023.

Predstavili strokovne podlage za presojo cen komunalnih storitev

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe smo za zainteresirane občine pripravili predstavitev primerjalne analize cen komunalnih storitev varstva okolja za leto 2021, ki služi kot strokovna podlaga za presojo upravičenih stroškov izvajanja občinske javne službe varstva okolja. Predstavitev, ki jo je...
  • 09.02.2023.

Na seji pogajalske skupine o prenovi plačnega sistema

Skupnost občin Slovenije je vključena v vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Dne 9. 2. 2023 je potekala seja pogajalske skupine na kateri je bilo obravnavano: predstavitev izhodišč o prenovi plačnega sistema predstavitev vladnih izhodišč za odpravo plačnih nesorazmerij Vladna stran...