Novice

  • 04.08.2023.

O spremembah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Predstavitve novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bila v četrtek, 3. 8. 2023 v prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor, sta se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila župan dr. Marko Soršak in direktorica občinske uprave Hoče-Slivnica Metka Meglič. Mag. Matej Skočir, državni sekretar na ministrstvu za naravne vire...
  • 04.08.2023.

1,1 milijona evrov pomoči prizadetim v neurjih

Vlada je na 119. dopisni seji zagotovila 1,1 milijona evrov pomoči prizadetim v neurjih med 12. 7. in 2. 8. Pomoč bodo oškodovancem v sodelovanju z občinami dodeljevale humanitarne organizacije. Vlada je na dopisni seji med drugim sprejela tudi program odprave posledic neposredne škode na stvareh ob lanskem požaru na Krasu....
  • 04.08.2023.

Zbiranje predlogov za spremembo ali dopolnitev Zakona o upravnih taksah

Ministrstvo za javno upravo je prejelo predlog za spremembo Zakona o upravnih taksah oziroma Tarifne priloge na področju varstva okolja. Ker Zakon o upravnih taksah ureja taksno obveznost na vseh upravnih področjih, prosijo, da sporočite morebitne predloge za spremembo oziroma dopolnitev zakona ali Tarifne priloge na področjih iz vaše pristojnosti. Iz...
  • 31.07.2023.

Občinam zaradi neurij skoraj 2,5 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je na 118. dopisni seji sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je 12. in 13. julija 2023 v Sloveniji prišlo do naravne nesreče (močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov) in za povračilo stroškov intervencij 91 občinam namenila skoraj 2,5 milijona evrov. Več informacij si lahko...
  • 31.07.2023.

Osnutek nove Ocene ogroženosti RS zaradi požarov v naravnem okolju in na prostem

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je pripravila Oceno ogroženosti Republike Slovenije zaradi požarov v naravnem okolju in na prostem, verzijo 3.0. Najpomembnejše spremembe v oceni glede na Državno oceno ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju iz leta 2015, verzija 2.0, so naslednje: spremenjen je naziv ocene; izgled...
  • 28.07.2023.

Z ministrstvom o predlogu Pravilnika o OPN in OPPN

V četrtek, 27. 7. 2023 je na Ministrstvu za naravne vire in prostor potekal prvi sestanek delovne skupine za občinsko prostorsko načrtovanje vezan na vsebino predloga Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in o občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Sestanka so se udeležili državna sekretarka Lenka Kavčič in generalni direktor za prostor in...