Novice

  • 20.02.2023.

Vabilo medijem – Tretje regijsko srečanje občin v Krškem

Skupnost občin Slovenije organizira tretje regijsko srečanje občin v Mestni občini Krško. Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom, mreženju, povezovanju, ugotavljanju skupnih interesov v okviru Skupnosti občin Slovenije in opredeljevanju največjih izzivov, ki jih regijsko prepoznavajo občine. Ena izmed...
  • 17.02.2023.

Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dalo v medresorsko obravnavo predlog Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo. Besedilo Uredbe in priloge najdete na naslednjih povezavah: Uredba_KOPOP_2 Priloga 1_VS...
  • 17.02.2023.

Občina Zreče: Pot med krošnjami

Izvedba: 2018 – 2019 Financiranje: Investitor; Zážitková Akademie s.r.o. (ZAK) v lasti nemškega podjetja Erlebnis Akademie AG (EAK), Občina Zreče zagotovila komunalno infrastrukturo in podelila stavbno pravico Trajnostni turizem ima ključni pomen v filozofiji podjetja EAK. EAK načrtuje, implementira in upravlja poti med krošnjami,...
  • 17.02.2023.

Zaključeno povpraševanje – Mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Vprašanje občine članice glede mnenj o skladnosti s prostorskimi akti: • “Pri izdaji mnenj o skladnosti se namreč poslužujemo tega, da določena soglasja oziroma mnenja, ki jih je investitor dolžan pridobiti, da je gradnja skladna s posameznim členom OPN, pogojujemo. Pri določenih dokumentih namreč traja dalj časa, da se zahtevan dokument...
  • 17.02.2023.

5. sejem bučnih olj v Varaždinu

V Varaždinski županiji  načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju Zvezi Alpe-Jadran (AAA), kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 5. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa,...
  • 16.02.2023.

Poslovil se je nekdanji predsednik SOS Branko Ledinek

Nepričakovano nas je zapustil dolgoletni cenjen član Skupnosti občin Slovenije Branko Ledinek, župan občine Rače-Fram. Župansko funkcijo je izvrševal vse od leta 1997 in znotraj Skupnosti občin Slovenije bil med najbolj aktivnimi člani. Kot član predsedstva skupnosti in kasneje kot njen predsednik v letih 2018 in 2019 je pomembno pripomogel k...
  • 16.02.2023.

Umik predlogov pokrajinske zakonodaje

Skupnost občin Slovenije je bila obveščena, da je Državni svet na 3. seji dne 15. 2. 2023 sprejel sklep, s katerim iz zakonodajne procedure umika Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), EPA 157-IX, Predlog zakona o financiranju pokrajin (ZFPok), EPA 158-IX, in Predlog zakona o pokrajinah (ZPok), EPA 159-IX. Iz sklepa (priložen TUKAJ) izhaja, da...