Novice

  • 23.08.2023.

Pojasnilo o obračunu nadomestila plače ali plače na dela prost dan (14. avgust 2023) in obvestilo o uporabi ustreznih šifer in poročanja plač v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP)

Objavljamo pojasnilo Ministsrtva za javno upravo glede obračuna nadomestila plače ali plače na dela prost dan (14. avgust 2023) kot ga določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) in o uporabi ustreznih šifer in poročanja plač v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih...
  • 22.08.2023.

Sestanek županj in županov prizadetih občin v poplavah

Dne 22. 8. 2023 je v organizaciji Skupnosti občin Slovenije potekal sestanek županj  in županov prizadetih občin v poplavah. Župani so se sestali v živo v Občini Nazarje, nekaj županj in županov pa se je pridružilo tudi na daljavo. Uvodoma so udeležene pozdravili predsednik sekcije ostalih občin Nejc Smole, župan gostujoče občine Matej...
  • 22.08.2023.

Dva LIFE projekta iščeta partnerje

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (LIFE nacionalne kontaktne točke) smo prejeli prošnjo po posredovanju obvestila občinam, zaradi česar vas naslavljamo z naslednjimi informacijami možnega mednarodnega projektnega sodelovanja z naslova trajnostne mobilnosti. Wecity je dobrodelna korporacija, ki spodbuja aktivno in trajnostno mobilnost...
  • 22.08.2023.

DELAVNICA za delo Komisij za ocenjevanje škode in vnašanje v AJDO

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je dne 22.8.2023 Uprava RS za zaščito in reševanje preko spleta organizirala delavnico za delo v Komisijah za popisovanje škod na objektih in infrastrukturi, ter popisovanje škod v kmetijstvu in za vnos v aplikacijo AJDA.   Uvodoma sta predstavnik SOS Miha Mohor in Ana Jakšič iz Ministrstva za obrambo RS...
  • 22.08.2023.

Razpis za občine – prijava za pilotne projekte

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v mesecu juliju odprl Razpis za občine za prijave v izbor za pilotni projekt, v katerem bo strokovna skupina, za izbrano naselje v občini, izvedla oceno stanja preskrbljenosti z zelenimi površinami, ki spodbujajo telesno dejavnost. Za prijavo izpolnite nekaj vprašanj na povezavi tukaj. Glede na odgovore bo...