Novice - stran 8 od 202

Obveznosti izdajateljev občinskih glasil pred in med volilno kampanjo

Kategorija: Nekategorizirano

Posvet Občinska glasila: od zakona do oblikovanja je poslušalcem poleg pregleda zakonodaje in aktivnosti Računskega sodišča RS na tem področju, postregel z zanimivim pogledom na oblikovno in vsebinsko pripravo tiskanih občinskih medijev. V prvem delu sta Anja Hostnik sekretarka v Sektorju za transparentnost, integriteto in politični sistem Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični... Preberi več

Za zdravje na delovnem mestu z zavedanjem, prepoznavanjem in obvladovanjem čustev

Kategorija: Nekategorizirano

V sredo 6. 4. 2022 je potekal 2. modul na temo zajezitve psihosocialnih tveganj z naslovom »Zavedanje, prepoznavanje in obvladovanje čustev«. Vsakodnevno se v nas sprožajo najrazličnejša čustva, ki jih v vsakdanjem življenju pogosto zatremo. Velikokrat se tega sploh ne zavedamo, dokler nam tega ne pokažejo določeni fizični in psihični simptomi. Če čustva niso izražena,... Preberi več

Poročilo KPK o nabavi zaščitne opreme izbranih občin in javnih zdravstvenih zavodov

Kategorija: Koronavirus

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) na 13. seji dne 24. 3. 2022 sprejel Poročilo nabav zaščitne opreme izbranih občin in javnih zdravstvenih zavodov. Komisija je nadzor opravila pri 23 občinah in 14 javnih zdravstvenih zavodih. Na podlagi načrta dela je Komisija preverjala: – spoštovanje omejitev poslovanja (vključno s preverjanjem vključitve protikorupcijske klavzule... Preberi več

Predstavitev odziva Evropske komisije na strateški načrt skupne kmetijske politike Slovenije 2023-2027

Države članice EU so morale do 1. januarja letos Evropski komisiji predložiti strateške načrte skupne kmetijske politike za novo obdobje 2023–2027. Strateški načrt je ključna novost nove skupne kmetijske politike (SKP) in omogoča državam članicam prilagajanje izvajanja SKP v večji meri kot do sedaj potrebam njihovih kmetijskih skupnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in deležniki.... Preberi več

V veljavi Uredba o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij

1. aprila je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij. V veljavo je stopila dan po objavi. Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 –... Preberi več

Na posvetu Vloga občin pri soočanju z begunsko krizo poudarek na sodelovanju in postopanju v skladu s predpisi

Skupnost občin Slovenije je v četrtek, 31. marca 2022 izvedla posvet Solico – vloga občin pri soočanju z begunsko krizo. Predstavniki Urada za migracije, pristojnih ministrstev, Visokega Urada ZN za begunce, občin, Uprave RS za zaščito in reševanje, Slovenske filantropije ter Slovenskega Mladinskega Orkestra so predstavili Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito,... Preberi več

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev. V letu 2019 je bil... Preberi več

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje... Preberi več

Stroški lokalnih volitev 2022

Kategorija: Nekategorizirano

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je prepoznal dolgotrajna prizadevanja skupnosti občin in dne 31. 3. 2022 z dopisom vse upravne enote obvestil o preklicu dopisa Službe za upravne enote Ministrstva za javno upravo št. 040-15/2010/3 z dne 6. 8. 2010 in dopisa št. 041-155/2018/1 z dne 17. 9. 2018 glede stroškov za redne volitve... Preberi več

Na sestanku Delovne skupine za lokalno samoupravo pregledali opravljeno delo v preteklem mandatu

Kategorija: Nekategorizirano

Dne 30. 3. 2022 je potekala 10. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, kjer je glavna tema sestanka bila pregled opravljenega dela in pregled še odprtih problematik. Sestanka so se v imenu SOS udeležili predsednica Jasna Gabrič, podpredsednik Peter Misja ter generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Minister za lokalno samoupravo je... Preberi več