Novice - stran 9 od 201

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito za področja vzgoje in izobraževanja

Vlada RS je v četrtek, 24. marca, na 119. redni seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugim tudi za področja vzgoje in izobraževanja. Besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba ureja tako vključevanje... Preberi več

2. sestanek Delovne skupine za integrirani potniški promet

V petek, 25. 3. 2022 se je v spletnem okolju ZOOM na 2. sestanku sestala Delovna skupina za integrirani potniški promet. Ker na 1. sestanku delovne skupine niso izvolili predsednika, so to naredili na tem sestanku. Izbrali so Petra Verliča, župana občine Grosuplje, velikega strokovnjaka ter poznavala prometa v Sloveniji. V drugem delu sestanka so... Preberi več

Novosti glede izvajanja lokacijske preveritve in instituta občinskih urbanistov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) v sredo, 23. 3. 2022 organizirala posvet “Detajlno o lokacijski preveritvi in institutu občinskih urbanistov”. Boštjan Jerebic, sekretar in vodja Oddelka za občinsko prostorsko načrtovanje na MOP je uvodoma podal splošne informacije vezane na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3) ter nadaljeval s predstavitvijo... Preberi več

Predstavljena Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Kategorija: GJS

Ministrstvo za okolje je v organizaciji ZKG, SOS, ZOS in ZMOS 21. marca predstavilo Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (t.i. SUP ureba). Mag. Jana Miklavčič je predstavila potek sprejemanja SUP uredbe v preteklosti in izpostavila, da nekaterih smernic EU še vedno ni in jih čakamo; tako še čakamo na določilo glede... Preberi več

Nadgradnja metodologije za pripravo lokalnih energetskih konceptov

Kategorija: Energija

Obveščamo vas, da je v četrtek, 3. marca 2022 potekal 1. sestanek Strokovnega sveta za nadgradnjo metodologije za pripravo lokalnih energetskih konceptov. Med drugim so govorili o poslovniku Strokovnega sveta LEK (v nadaljevanju StLEK), metodologiji priprave in predpisane vsebine LEK ter izvajanju pravilnika (pregled stanja), operativnem delovnem načrtu in določitvi prioritetnih nalog. Beseda pa je... Preberi več

O Priporočilih za pripravo občinskega odloka (OUNK) in prvih dveh testnih odlokih (Občin Moravske Toplice, Solčava)

Kategorija: Okolje / Prostor / Urbani razvoj

V torek, 22. marca 2022 je potekala Predstavitev priporočil za pripravo občinskega odloka (OUNK, tj. Odloka o urejanju podobe naselij in krajine) in prvih dveh testnih odlokov (Občin Moravske Toplice, Solčava). Priporočila so plod vzajemnega in vsaj dve-letnega premišljenega sodelovanja Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor ter Urbanističnega inštituta RS. Jernej Červek iz... Preberi več

Projekt Pilot MOP – vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni

Kategorija: Okolje / Prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru Direktorata za prostor, graditev in stanovanja izvaja pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP). Pilotni projekt predstavlja preizkus izvedljivosti, povezanosti in povezljivosti nalog, ki jih predpisuje prostorska in gradbena zakonodaja. V okviru projekta Pilot MOP testne regionalne razvojne agencije RRA Koroška, Razvojni center Novo... Preberi več

Vlada določila besedilo predloga Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa

Namen predloga zakona je vzpostavitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (JPP) v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države, ki bo združila funkcije upravljanja v enem organu. Glavne pristojnosti družbe bodo predvsem načrtovanje ponudbe javnega potniškega prometa glede na potrebe, oblikovanje prevoznih storitev in načrtovanje njihovega financiranja, sodelovanje pri določanju strategije razvoja... Preberi več

Obramba pred točo na območju severovzhodne Slovenije za leti 2022 in 2023

Vlada RS je na 118. redni seji sprejela informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021. Vlada podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije tudi v letih 2022 in 2023.... Preberi več